Analizy i raporty

 

Raporty roczne PIU Polska Izba Ubezpieczeń raz do roku wydaje kompleksowe podsumowanie wyników zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, opis trendów panujących na rynku polis, a także sytuacji makroekonomicznej oraz warunków, w jakich funkcjonuje rynek usług finansowych.
Raport Roczny PIU stanowi wyczerpujący zbiór danych finansowych całego sektora ubezpieczeniowego.

Analizy rynkuPIU opracowuje także raporty i analizy opisujące trendy w poszczególnych segmentach rynku ubezpieczeniowego zarówno w Polsce, jak i w Europie. Przystępnie podane dane finansowe opisujące poszczególne rodzaje polis stanowią bazę analityczną dla osób zainteresowanych uzyskaniem bardziej szczegółowych opracowań. Przygotowując analizy PIU współpracuje z wieloma instytucjami zaufania publicznego.