Awaria maszyn

Ubezpieczenia chronią nie tylko przed skutkami kradzieży, szkód żywiołowych czy włamania. Firma to też maszyny i urządzenia i to dzięki nim nasze przedsiębiorstwo przynosi zyski. Awaria maszyn oznacza przestój w działalności firmy. To z kolei oznacza mniejsze zyski, a w przypadku poważnej awarii nawet realną groźbę bankructwa. Pamiętajmy więc, że nasze maszyny możemy ubezpieczyć nie tylko przed zniszczeniem, ale także przed stratami, jakie poniesiemy w wyniku ich awarii.

 

  • Możemy ubezpieczyć się przed utratą zysków
  • Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek awarii urządzeń

Większość towarzystw prowadzących obsługę firm, ma w swojej ofercie również polisy dotyczące maszyn i urządzeń. Umowę zawieramy na rok, płatność możliwa jest w ratach. Prześledźmy dokładnie warunki ubezpieczenia. Sprawdźmy przede wszystkim sumę ubezpieczenia –na jakie największe odszkodowanie możemy liczyć. Upewnijmy się też, przed jakiego rodzaju uszkodzeniami chronione są nasze maszyny.

 

  • Dokładnie zapoznajmy się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
  • Mamy możliwość wyboru trybu opłacania składki

Jeżeli zdecydowaliśmy się na płatność ratalną – trzeba pamiętać o terminowym płaceniu składek. Gdy umowa się kończy, warto pomyśleć o jej przedłużeniu. Pamiętajmy o tym, że o maszyny musimy dbać sami. Należy dopilnować, by wszelkie urządzenia miały właściwe atesty i badania techniczne. Ubezpieczyciel może bowiem odmówić wypłaty, jeżeli straty nastąpiły w wyniku awarii, którą łatwo można było przewidzieć lub uszkodzenie nastąpiło wyłącznie w następstwie naszego rażącego niedbalstwa.

 

Jak chronić majątek przed kradzieżą?

kradziez

Ubezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów a także innych zdarzeń losowch należą do najczęściej wybieranych przez firmy ubezpieczeń w Polsce. Tego typu ubezpieczenie chroni nas przd stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy gwałtowny wiatr. Polisa ochroni także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Chodzi tu przede wszystkim o sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jak zapewnić ochronę pracownikom?

pracownicyPracowniczy program emerytalny (PPE) to nic innego, jak dodatkowa zachęta dla pracownika naszej firmy. Program ten ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi wyższej emerytury – niezależnie od tego, co uzyska z I i II filara. Koszty PPE, jakie ponosi pracodawca, są kosztami uzyskania przychodu. W grę wchodzi tu więc także korzyść podatkowa. Mimo że PPE jest programem grupowym, często każdy z pracowników ma możliwość indywidualnego opracowania swojej strategii oszczędzania. Wszystko zależy od konstrukcji wybranego PPE.

Jak chronić się przed żywiołami?

zywioly
Ubezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów a także innych zdarzeń losowch należą do najczęściej wybieranych przez firmy ubezpieczeń w Polsce. Tego typu ubezpieczenie chroni nas przd stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy gwałtowny wiatr. Polisa ochroni także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Chodzi tu przede wszystkim o sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Będziemy musieli zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów. Jeżeli nie wiemy, o jakie dokumenty chodzi, pomoże nam w tym ubezpieczyciel. Przedstawiciel firmy przyjedzie na miejsce zdarzenia i we współpracy z nami oceni wartość szkód. Wyceniane będą zarówno uszkodzenia maszyn i urządzeń, jak również wszelkie koszty spowodowane przerwami w ich działaniu (pod warunkiem, że taką ochronę zapewnia nasze ubezpieczenie). Pamiętajmy, że o ile jest tylko taka możliwość, firma powinna nadal funkcjonować, mimo zgłoszenia szkody i wyceniania kosztów.

 

Zgłaszamy szkodę

Postaraj się najszybciej jak to możliwe zawiadomić ubezpieczyciela. Telefonicznie lub w oddziale firmy.

Dopełnij formalności

Przekaż ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty i udziel wyjaśnień.
Na miejscu zdarzenia zjawi się rzeczoznawca.

Nie przerywamy działalności

O ile to możliwe, firma mimo strat powinna nadal funkcjonować. Nie musimy przerywać działalności tylko dlatego, że rzeczoznawca szacuje straty.