Budowlane

Polisy budowlane oraz budowlano-montażowe przeznaczone są przede wszystkim dla firm zajmujących się budownictwem. Ubezpieczenia te chronią cały sprzęt (żurawie,   betoniarki, koparki) przed takimi zdarzeniami, jak pożar czy zalanie. Polisa gwarantuje też zwrot kosztów, jeżeli maszyny te zostaną ukradzione lub zniszczone na placu budowy. Ubezpieczeniem budowlano-montażowym są również objęte wszelkie skutki katastrof budowlanych, szkód żywiołowych (piorun, ogień), awarii - nie tylko maszyn, ale także instalacji elektrycznych.

 

  • Ubezpieczenia budowlane i budowlano-montażowe to produkty przede wszystkim dla firm z branży budowlanej
  • Ubezpieczenia takie to możliwość objęcia ochroną całego sprzętu budowlanego

Ubezpieczenie budowlane to przeważnie ubezpieczenie mienia o znacznej wartości. Dlatego właśnie firmy najczęściej korzystają tu z usług brokerskich. Umowy ubezpieczenia nie zawiera się w tym wypadku na określony okres (np. rok),  ale raczej na określony kontrakt. Umowa chroni nas zatem od rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia. Jest także możliwość zawarcia jednej dużej umowy ramowej na wszystkie wykonywane przez firmę kontrakty. Składkę możemy opłacić jednorazowo lub w ratach.

Jeżeli podpisaliśmy umowę ramową, tj. mamy polisę na wszystkie kontrakty, pamiętajmy, by na bieżąco informować ubezpieczyciela o każdej nowo rozpoczętej inwestycji. W każdym momencie, jeżeli tylko uznamy to za konieczne, mamy prawo rozszerzyć naszą polisę o dodatkowe ryzyka. Ubezpieczyciel wyliczy wówczas, ile kosztować będzie dodatkowa składka. Pamiętajmy, by samemu pilnować bezpieczeństwa na budowie – sprawdzajmy aktualność badań, atestów, dbajmy, aby wszelkie materiały, z jakich korzystamy, nie miały wad fabrycznych lub innych usterek.

 

Czym jest polisa CARGO?

transport

Ubezpieczenie chroniące mienie w transporcie nazywane jest CARGO. Korzystają z niego wszystkie firmy, których działalność związana jest w jakikolwiek sposób z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce. Polisa chroni nas przed skutkami zniszczenia bądź kradzieży dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu jak i wówczas, gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik – pod warunkiem oczywiście, że wykupimy odpowiednią polisę.

Czym jest kredyt kupiecki?

kupieckiUbezpieczenia kredytu kupieckiego, to mówiąc najkrócej zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Nieterminowe płatności mogą zrujnować płynność każdej firmy, w szczególności firm małych i średnich. Ubezpieczenie kredytu przydaje się tym wszystkim, którzy sprzedają jakiekolwiek dobra i pozwalają kontrahentom na odroczony termin płatności. Jeżeli spotkamy na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta, mamy pewność, że pieniądze z niezapłaconej faktury wpłaci na konto naszej firmy ubezpieczyciel z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

Czym są polisy grupowe?

pracownicyNiezależnie od tego, w jakiej branży działa firma, w trakcie pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie właściciele firm powinni pomyśleć o bezpieczeństwie i swojego pracownika i jego najbliższych. Gdy zdecydujemy się na polisę grupową w naszej firmie, mamy pewność, że rodzina poszkodowanego pracownika nie pozostanie bez środków do życia. Pracownikom z kolei, w razie i zwykłego przeziębienia, i poważnej choroby, możemy bez trudu zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

 

Firmę ubezpieczeniową powiadamiamy jak najszybciej. Najlepiej, jeśli od razu określimy rozmiar i rodzaj szkody. Na prośbę ubezpieczyciela powinniśmy dostarczyć mu wszelkie niezbędne dokumenty oraz udzielić informacji niezbędnych do oszacowania szkody. Jeżeli szkody są dużych rozmiarów, bądź na terenie budowy doszło np. do przestępstwa, niezbędne będzie także powiadomienie policji i innych służb. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić nam rzetelnie naliczone odszkodowanie w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia.

 

Zawiadom ubezpieczyciela

W przypadku szkody powninniśmy jak najszybciej zawiadomić ubezpieczyciela. Zgłośmy szkodę przez telefon lub w oddziale.

Dopełnij formalności

Przekaż ubezpieczycielowi potrzebne dokumenty  i udziel niezbędnych wyjaśnień. Im szybciej zakończą się formalności, tym szybciej wypłacone zostanie odszkodowanie.

Odbierz odszkodowanie

Po dopełnieniu formalności i wycenie szkody przez rzeczoznawcę, odszkodowanie trafi na twoje konto.