Chroń rodzinę

 

Ubezpieczenie to usługa chroniąca nie tylko osobę, która płaci składki. Polisy na życie mają też za zadanie zapewnić bezpieczeństwo naszej rodzinie. Decydując się na ubezpieczenie na życie i dożycie mamy pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku, utraty zdolności do pracy czy wreszcie śmierci – nasza rodzina nie pozostanie bez środków do życia. Wybierając polisę na życie, powinniśmy dokładnie prześledzić ofertę zakładów ubezpieczeń. Znajdziemy na rynku m.in. klasyczne polisy ochronne, zapewniające odszkodowanie naszej rodzinie (w wypadku śmierci ubezpieczonego) lub świadczenie nam samym (w momencie przekroczenia np. 60. roku życia). Znajdziemy też ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, w których większy nacisk kładzie się na oszczędnościową rolę polisy. To jaki produkt wybierzemy, zależy przede wszystkim od tego, na jakim etapie życia jesteśmy – czy założyliśmy już rodzinę, czy mamy dzieci, czy mamy kredyt hipoteczny itp.