Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z wymogiem zawarcia różnego rodzaju obowiązkowych polis. Na rynku jest jednak dostępna także szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych. Produkty te przeznaczone są dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. Produkty dobrowolne przydadzą się też wszystkim, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, których polisy obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują tylko w części.

  • Polisy dobrowolne mają szerszy zakres niż obowiązkowe
  • Umowy dobrowolne można zawrzeć na wyższą sumę ubezpieczenia

Ubezpieczenie dobrowolne dla rolników oferuje większość firm w Polsce. Polisy dobrowolne mogą dotyczyć zarówno budynków gospodarskich jak i wszelkiego rodzaju upraw oraz hodowli (np. zwierząt przed skutkami ryzyka padnięcia lub uboju z konieczności). Polisy można też wykupić w razie uszkodzenia maszyn jakich używamy do prowadzenia gospodarstwa. Każdy rolnik powinien zdecydować sam, przed jakim ryzykiem jego gospodarstwo powinno być dodatkowo ubezpieczone.

  • Polisy dobrowolne sprawdzą się np. w przypadku prowadzenia rzadkiej, niestandardowej uprawy lub hodowli
  • Czytając umowę, prześledźmy dokładnie zakres ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie zawierane jest najczęściej na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Pamiętajmy, by zawiadomić zakład ubezpieczeń o każdym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na zmianę prawdopodobieństwa szkody w gospodarstwie. Warto także powiadomić towarzystwo o zmianie miejsca zamieszkania, sprzedaży czy też kupnie gospodarstwa rolnego.

 

  • Umowę zawieramy na rok
  • Mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o formę płacenia składki

Jeżeli wydarzy się szkoda, mamy obowiązek jak najszybciej zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń. W OWU znajdziemy, jakich dokumentów i danych będzie potrzebował zakład ubezpieczeń. Na pewno będziemy musieli wyszczególnić uprawy, hodowle czy też maszyny, jakie zostały zniszczone i poinformować zakład, wskutek jakiego rodzaju szkody do tego doszło. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w terminie zapisanym w umowie wypłacić nam nie tylko należne odszkodowanie, ale także zwrócić koszty, jakie ponieśliśmy by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkód.

  • W przypadku szkody, niezwłocznie informujemy zakład ubezpieczeń
  • Po dopełnieniu wszelkich formalności otrzymujemy niezbędne odszkodowanie