Finanse

Ubezpieczyciele - prócz produktów związanych z ryzykiem kradzieży, zniszczenia dóbr czy uszkodzeń spowodowanych żywiołami - oferują także całą paletę ubezpieczeń finansowych. Ubezpieczenia takie przydatne są wówczas, gdy wskutek jakiejkolwiek szkody firma zagrożona jest utratą zysków lub roszczeniami ze strony klientów. Rodzajem ubezpieczenia finansowego jest także ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Jest to zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Nieterminowe płatności mogą zrujnować płynność każdej firmy, w szczególności firm małych i średnich. Ubezpieczenie kredytu przydaje się tym wszystkim, którzy sprzedają jakiekolwiek dobra i pozwalają kontrahentom na odroczony termin płatności.