Gospodarstwo rolne

 

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to wyjątkowo pracochłonna działalność. Dlatego właśnie rolnicy powinni pomyśleć, jak zabezpieczyć gospodarstwo przed różnego rodzaju nieszczęściami. Szkoda oznacza bowiem dla rolnika nie tylko utratę całości bądź części plonów. To również strata całorocznej pracy w gospodarstwie. Rolnicy to ten szczególny zawód, który zobowiązany jest prawnie do zawierania niektórych umów ubezpieczenia. Po pierwsze, każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa. Ubezpieczone obowiązkowo muszą być także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego. Państwo zapewnia dotację do obowiązkowych ubezpieczeń upraw, jeśli rolnik zdecyduje się na ubezpieczenie co najmniej połowy areału. Zakłady oferują też całą gamę produktów dobrowolnych, pozwalających na jeszcze skuteczniejszą ochronę gospodarstwa.

 

 

Obowiązkowe polisy dla rolników

rolne

Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo mieć każda osoba, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ono posiadacza polisy przed kosztami, które może on ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego – np. wypadki, w których ucierpią nasi pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta, itp. Rolnik ma też obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych.

Polisy wspierane przez państwo

rolne

Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi o szkody wyrządzone przez żywioły, takie jak powódź, grad i susza. Polisy te są obowiązkowe. Rolnik musi w ten sposób ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte wszystkie popularne w Polsce uprawy. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł odbudować uprawy.

Dobrowolne polisy dla rolników

rolne

Posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z wymogiem zawarcia różnego rodzaju obowiązkowych polis. Na rynku jest jednak dostępna także szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych. Produkty te przeznaczone są dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. Produkty dobrowolne przydadzą się też tym wszystkim, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, których polisy obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują w części.