Grupowe na życie

grupoweNiezależnie od tego, w jakiej branży działa firma, w trakcie pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie właściciele firm powinni pomyśleć o bezpieczeństwie i swojego pracownika i jego najbliższych. Gdy zdecydujemy się na polisę grupową w naszej firmie, mamy pewność, że rodzina poszkodowanego pracownika nie pozostanie bez środków do życia. Pracownikom z kolei, w razie i zwykłego przeziębienia, i poważnej choroby, możemy bez trudu zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

  • Ubezpieczenie grupowe może także zapewniać dostęp do prywatnych usług medycznych
  • Polisy dla pracowników mają charakter ochronny

 

Do wyboru mamy wiele ofert proponowanych przez kilkadziesiąt firm. Z wyborem odpowiedniego dla naszej firmy wariantu nie powinno być więc kłopotu. Przede wszystkim sprawdźmy, czy dany zakład wystawi polisę grupową dla małej firmy. Nie każde towarzystwo ma bowiem w ofercie produkty np. tylko dla 5 osób. Po drugie zastanówmy się, jaki zakres ochrony chcemy zapewnić pracownikom. Czy ma być to tylko polisa na życie czy też np. polisa medyczna. Ostatnia ważna rzecz to suma ubezpieczenia – to ona decyduje, na jakie świadczenia może liczyć rodzina w wypadku śmierci pracownika.

  • Ofertę ubezpieczenia grupowego bez kłopotu znajdziemy w wielu towarzystwach ubezpieczeń na życie
  • Zwróćmy uwagę, na jakie odszkodowanie może liczyć rodzina pracownika w razie nieszczęścia

 

 

Musimy podjąć decyzję, w jaki sposób opłacana będzie składka. Pieniądze mogą pochodzić zarówno ze środków firmy jak i z pensji pracownika. Możliwe jest również rozwiązanie mieszane (część składki płaci pracodawca, część pracownik). Należy pamiętać, że składki opłacane przez pracodawcę mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pracownik z kolei może zdecydować, czy chce rozszerzyć swoją polisę także na członków rodziny (np. usługi medyczne dla członków rodziny). Umowę najczęściej podpisujemy na rok, oczywiście z możliwością kontynuowania. Składkę płacimy jednorazowo lub w dogodnych ratach.

 

  • Pełna dowolność, jeśli chodzi o formę płacenia składek
  • Część składki może płacić pracodawca, a część pracownik

Czym jest polisa transportowa?

transport

Ubezpieczenie chroniące mienie w transporcie nazywane jest CARGO. Korzystają z niego wszystkie firmy, których działalność związana jest w jakikolwiek sposób z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce. Ubezpieczenie chroni nas przed skutkami zniszczenia bądź kradzieży dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu jak i wówczas, gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik.

Jak uchronić się przed awarią maszyn?

maszyny

Ubezpieczenia chronią nie tylko przed skutkami kradzieży, szkód żywiołowych czy włamania. Firma to też maszyny i urządzenia i to dzięki nim nasze przedsiębiorstwo przynosi zyski. Awaria maszyn oznacza przestój w działalności firmy. To z kolei oznacza mniejsze zyski, a w przypadku poważnej awarii nawet realną groźbę bankructwa. Pamiętajmy więc, że nasze maszyny możemy ubezpieczyć nie tylko przed zniszczeniem, ale także przed stratami, jakie poniesiemy w wyniku ich awarii.

Kto potrzebuje polisy budowlanej?

budowlane

Polisy budowlane oraz budowlano-montażowe przeznaczone są przede wszystkim dla firm zajmujących się budownictwem. Ubezpieczyć można w ten sposób cały sprzęt (żurawie, betoniarki, koparki) przed takimi zdarzeniami jak pożar czy zalanie. Polisa gwarantuje też zwrot kosztów jeżeli maszyny te zostaną ukradzione lub zniszczone na placu budowy. Ubezpieczeniem budowlano-montażowym są też objęte wszelkie skutki dotyczące katastrof budowlanych, szkód żywiołowych (piorun, ogień), awarii nie tylko maszyn, ale także instalacji elektrycznych.


Jeżeli ubezpieczenie obejmuje także usługi medyczne, pracownik może na bieżąco korzystać z usług lekarzy w wybranych placówkach. Koszt usługi będzie automatycznie pokryty z polisy. W przypadku poważniejszych zdarzeń, ubezpieczony może liczyć na świadczenia z tytułu: poważnego zachorowania, wypadku przy pracy, częściowej bądź trwałej niezdolności do pracy. Zakres świadczeń zależy od zapisów w umowie. Rodzina ubezpieczonego otrzymuje świadczenie w wypadku śmierci pracownika.

 

Prywatne usługi medyczne

W ramach ubezpieczenia grupowego - jeśli zdecydujemy się na tę opcję - pracownicy mają możliwość korzystania na bieżąco z usług prywatnej służby zdrowia.

Nieszczęśliwy wypadek

W razie nieszczęśliwego wypadku pracownik otrzyma świadczenie w zależności od tego, jak poważny był to wypadek i jaki poniósł uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie dla rodziny

W przypadku śmierci pracownika, świadczenie przysługuje osobom wskazanym w umowie - najczęściej rodzinie pracownika.