Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Gwarancja to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń wystarczy, że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową. Dzięki temu nasz kontrahent (np. bank) ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my nie musimy zamrażać własnej gotówki.

Jeśli mamy zamiar startować w przetargach, warto wykupić gwarancję zapłaty wadium. Przy dużych przetargach wadium to często spore pieniądze, które do czasu rozstrzygnięcia przetargu muszą zostać zamrożone. Tymczasem zamiast gotówki, możemy przedstawić gwarancję ubezpieczeniową. Taka sama zasada dotyczy zaliczek przy wykonywaniu różnego rodzaju usług. To samo rozwiązanie możemy zastosować w przypadku kredytu bankowego – bank traktuje gwarancję jako zabezpieczenie kredytu.

Umowa zawierana jest najczęściej na rok. Składka zależy przede wszystkim od tego, na jaką skalę działalność prowadzi nasza firma – jakiej wartości dobra i usługi sprzedaje. Umowa zapewnia nam ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed bankructwem czy niewypłacalnością kontrahenta. Jeżeli podczas umowy zajdą jakiekolwiek przesłanki, powodujące większe ryzyko szkody, zobowiązani jesteśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że prócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel może nam też zapewnić monitoring sytuacji finansowej naszych partnerów handlowych. Dzięki temu na wszelkie niekorzystne zjawiska możemy reagować z wyprzedzeniem.

Jeżeli dojdzie do szkody, firmę ubezpieczeniową zawiadamia beneficjent odszkodowania, a nie osoba, która podpisała umowę gwarancyjną. Np. w wypadku świadczenia usług turystycznych, beneficjentem gwarancji jest marszałek województwa. W przypadku umowy kredytowej – bank. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych obowiązków wobec zakładu ubezpieczeń. Zawsze powinniśmy – na prośbę towarzystwa – udzielić niezbędnych informacji i dostarczyć dokumenty mogące pomóc w kalkulacji odszkodowania.