Historia


Przesłanki

Przygotowania do Solvency II rozpoczęły się już w 2002 r. W lipcu 2007 r. udostępniono do dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie Europejskiej proponowaną dyrektywę ramową Solvency II. Regulacje Prawne Solvency II zostały podzielone na 3 poziomy:

Poziom 1 – Dyrektywa Solvency II wraz z nowelizacjami (Omnibus II);
Poziom 2 – Regulacyjne Standardy Techniczne (Regulatory Technical Standards);
Poziom 3 – Wdrożeniowe Standardy Techniczne (Implementing Technical Standards) oraz Wytyczne (Guidelines).

Harmonogram prac:
Dyrektywa Omnibus II ustali datę wejścia w życie Solvency II jak i zakres standardów technicznych projektowanych przez EIOPA. Obecnie ostateczną datą wejścia w życie Solvency II jest 1 stycznia 2014 roku.

Obecny ramowy harmonogram prac nad wdrożeniem dyrektywy Solvency II publikowany przez EIOPA