Kontakt

Polska Izba Ubezpieczeń
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

office@piu.org.pl
tel: +48 22 42 05 105
fax: +48 22 420 51 87