Inne Wydawnictwa


„Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”. Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej 14 kwietnia 2015 r. w ZUS. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, a współorganizatorami Polska Izba Ubezpieczeń oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem konferencji było wskazanie potrzeby budowy standardu oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanego oraz związanej z tym oceny szkód osobowych. Zagadnienie to zostało omówione z perspektywy sądów, zakładów ubezpieczeń oraz samego poszkodowanego.

„Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”

Publikacja "Czerwona księga pożarów"

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy pod tytułem „Czerwona księga pożarów”.

Czerwona księga pożarów

Publikacja „Stałe urządzenia gaśnicze”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Stałe urządzenia gaśnicze”. Materiał został przygotowany przez Grupę Roboczą ds. Zarządzania Ryzykiem przy współpracy z VdS (instytucja badawcza, zajmująca się ochroną przeciwpożarową, spółka-córka niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczycieli GDV) oraz Komendą Główną Straży Pożarnej. Adresatami opracowania są w szczególności: underwriterzy, pracownicy biur likwidacji szkód, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz przedsiębiorcy.

Stałe urządzenia gaśnicze

ICF - nowe spojrzenie na człowieka

Publikacja będąca relacją z konferencji „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. przez Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ICF – nowe spojrzenie na człowieka

Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo sądowe)

Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo sądowe) - dr Józef Zych

Opracowanie niniejsze jest rozszerzeniem referatu wygłoszonego na konferencji zorganizowanej 20 stycznia 2014 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sejm RP – Komisję Nadzwyczajną ds. Zmian w Kodyfikacjach, Ministra Sprawiedliwości, przy współudziale I Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Polskiej Izby Ubezpieczeń, wraz z uwzględnieniem głosów z dyskusji oraz aktualnego orzecznictwa sądowego.

Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego

Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego - materiały pokonferencyjne

Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 20 stycznia 2014 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sejm RP – Komisję Nadzwyczajną ds. Zmian w Kodyfikacjach, Ministra Sprawiedliwości, przy współudziale I Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Polskiej Izby Ubezpieczeń.

"Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach"

Zapraszamy do lektury raportu, pt."Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach". Badanie to, którego autorem jest dr Barbara Więckowska z SGH, wykonane zostało na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

"Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach"