Komisja rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Anna Włodarczyk-Moczkowska - przewodnicząca

Michał Krupiński
Sławomir Łopalewski
Piotr Narloch
Jarosław Parkot
Aneta Podyma
Ewa Stachura-Kruszewska
Piotr M. Śliwicki
Adam Uszpolewicz
Monika Woźniak-Makarska

Z Zarządem i Komisją Rewizyjną PIU współpracuje także Rada Konsultacyjna. Jest ona ciałem doradczym w zakresie strategicznych kierunków działalności Izby, promocji ubezpieczeń oraz wzmocnienia wizerunku środowiska ubezpieczeniowego.