Komisje, Podkomisje, Zespoły i Grupy Ekspertów

 1. Komisja Ekonomiczno-Finansowa
  Przewodniczący Komisji - 
  Sekretarz Komisji - Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. Solvency II
   Przewodniczący podkomisji: Robert Pusz
   Sekretarz podkomisji:
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej:
   Przewodnicząca Podkomisji - Anna Kacprowska-Paluszek
   Sekretarz Podkomisji - Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Podkomisja rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej:

   Przewodniczący Podkomisji - Jan Terlecki
   Sekretarz Podkomisji - Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej:

   Przewodnicząca Podkomisji - Beata Sambora
   Sekretarz Podkomisji - Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>

  • Grupa Ekspertów  ds. FATCA i CRS
   Przewodniczący Grupy -
   Sekretarz Grupy - Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. podatku od aktywów instytucji finansowych
   Przewodniczący Grupy -
   Sekretarz Grupy -
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy
   Przewodniczący Grupy - Jakub Niedźwiedzki
   Sekretarz Grupy - Jan Piątek
   więcej informacji >>
 2. Komisja ds. PR
  Przewodnicząca Komisji - Aleksandra Leszczyńska
  Sekretarz Komisji - Marcin Tarczyński
  więcej informacji >>
 3. Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową:
  Przewodniczący Komisji - Wojciech Gruszecki
  Sekretarz Komisji - Mariusz Kuna
  więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. ochrony danych osobowych
   Przewodniczący Grupy - Ambroży Wójcik
   Sekretarz Grupy - Mariusz Kuna
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. Wytycznych IT
   Przewodniczący Grupy - Wojciech Gruszecki
   Sekretarz Grupy - Mariusz Kuna
   więcej informacji >>
 4. Komisja ds. TUWów
  Przewodnicząca Komisji - Maria Kuchlewska
  Sekretarz Komisji - Waldemar Kowalski
  więcej informacji >>
 5. Komisja Ubezpieczeń na Życie:
  Przewodniczący Komisji - Jarosław Bartkiewicz
  Sekretarz Komisji - Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
   Przewodnicząca Komisji - Patrycja Duszeńko-Majchrowska
   Sekretarz Komisji - Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. wypracowania praktyki rynku w zakresie zróżnicowania warunków ubezpieczenia ze względu na płeć
   Przewodniczący Komisji -
   Sekretarz Komisji - Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. wizerunku zakładów ubezpieczeń na życie
   Przewodniczący Komisji -
   Sekretarz Komisji - Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. ankiet potrzeb potrzeb klientów
   w ubezpieczeniach na życie grupy 3
   Przewodniczący Komisji - Weronika Dejneka
   Sekretarz Komisji -
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. ubezpieczeń na życie z UFK
   Przewodniczący Komisji -
   Sekretarz Komisji -
   więcej informacji >>
 6. Komisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej
  Przewodniczący Komisji - Tomasz Cichoń
  Sekretarz Komisji - Ewa Czapska
  więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej w Ubezpieczeniach na Życie:
   Przewodniczący Podkomisji - Piotr Raubo
   Sekretarz Podkomisji - Ewa Czapska
   więcej informacji >>
 7. Komisja Ubezpieczeń Majątkowych:
  Przewodniczący Komisji - Witold Janusz
  Sekretarz Komisji - Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>
  • Podkomisja ubezpieczeń rolnych:

   Przewodniczący Podkomisji - Andrzej Janc
   Sekretarz Podkomisji - Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>

  • Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
  • Podkomisja reasekuracji:

   Przewodniczący Podkomisji - Jacek Kugacz
   Sekretarz Podkomisji - Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. ubezpieczeń finansowych:

   Przewodnicząca Podkomisji - Joanna Domańska
   Sekretarz Podkomisji - Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. ubezpieczeń należności
   Przewodniczący Podkomisji - Dariusz Poniewierka
   Sekretarz Podkomisji - Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Grupa Inżynierów Ryzyka
   Przewodniczący Podkomisji - Dariusz Poniewierka
   Sekretarz Podkomisji - Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
 8. Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych:
  Przewodniczący Komisji - Tomasz Piekarski
  Sekretarz Komisji - Monika Chłopik
  więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. CEPiK
   Przewodniczący Grupy - Tomasz Piekarski
   Sekretarz Grupy - Monika Chłopik
   więcej informacji >>
 9. Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych:
  Przewodniczący Komisji - Paweł Kacprzyk
  Sekretarz Komisji - Dorota M. Fal
  więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. Pracowniczych Ubezpieczeń Zdrowotnych
   Przewodniczący Grupy - Sandip Godbole
   Sekretarz Grupy - Paulina Pyrko
   więcej informacji >>
 10. Komisja ds. Likwidacji Szkód:
  Przewodniczący Komisji - Rafał Stankiweicz
  Sekretarz Komisji - Łukasz Kulisiewicz
  więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. Standaryzacji Szkód Osobowych
   Przewodniczący Grupy - Jakub Jacewicz
   Sekretarz Grupy - Paulina Pyrko
   więcej informacji >>
  • Grupy Ekspertów ds. Procesów i Procedur w Likwidacji szkód Komunikacyjnych
   Przewodniczący Grupy -
   Sekretarz Grupy - Łukasz Kulisiewicz
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. analizy możliwości regulacji rynku doradztwa odszkodowawczego przy Komisji Likwidacji Szkód
   Przewodniczący Grupy -
   Sekretarz Grupy -Andrzej Kiciński
   więcej informacji >>

 11. Komisja prawno-legislacyjna
  Przewodnicząca Komisji - Ewa Jezierewska
  Sekretarz Komisji - Hanna Karwat-Ratajczak
  więcej informacji >>

Zespoły:

 1. Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity:
  Przewodnicząca Zespołu - Agnieszka Gocałek
  Sekretarz Zespołu - Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. opracowania rekomendacji dobrych praktyk w zakresie "Przedłużonej Gwarancji".
 2. Zespół ds. Reklamacji i Klientów
  Przewodnicząca Grupy - Sylwia Szymula
  Sekretarz Grupy - Andrzej Kiciński
  więcej informacji >>
 3. Zespół ds. oddziałów
  Przewodniczący Zespołu -
  Sekretarz Zespołu - Marek Kurowski
  więcej informacji >>
 4. Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
  Przewodniczący Zespołu - Robert Szywalski
  Sekretarz Zespołu - Renata Orzechowska
  więcej informacji >>
 5. Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych:
  Przewodnicząca Zespołu - Beata Kalitowska
  Sekretarz Zespołu - Renata Orzechowska
  więcej informacji >>
 6. Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
  Przewodniczący Zespołu - Piotr Lewiński
  Sekretarz Zespołu - Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>