Kradzież i włamanie

Kradzież majątku to zdarzenie, przed którym do pewnego stopnia firma może zabezpieczyć się sama. M.in. poprzez stosowanie systemów monitoringu, ochronę, czy system alarmowy. Mimo to zdarza się, że złodziejom uda się złamać wszystkie zabezpieczenia, okraść firmę i przez to narazić jej właściciela na znaczne koszty. Przed skutkami takich właśnie zdarzeń chroni ubezpieczenie od włamania lub kradzieży. Warto się na nią zdecydować nawet wtedy, gdy uważamy, że mamy wystarczający system zabezpieczeń w firmie.

 

  • Warto się ubezpieczyć przed kradzieżą, nawet mimo posiadania zaawansowanych systemów zabezpieczających
  • Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami kradzieży lub włamania

Ubezpieczenie od kradzieży jest bardzo popularnym produktem i możemy go znaleźć w każdym towarzystwie, pod warunkiem że oferuje ono ubezpieczenia dla firm. Umowa zawierana jest najczęściej na rok i za taki też okres powinniśmy zapłacić składkę. Oczywiście płatność możemy rozłożyć na dogodne dla nas raty. Warto dokładnie przeczytać umowę, by upewnić się, czy każdy składnik naszego majątku jest ubezpieczony. Pamiętajmy o zwróceniu uwagi na tzw. sumę ubezpieczenia – czyli maksymalne odszkodowanie, jakie możemy dostać na skutek kradzieży lub włamania.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na płatność ratalną – trzeba pamiętać o terminowym płaceniu składek. Gdy umowa się kończy, warto pomyśleć o jej przedłużeniu. Musimy także pamiętać, że zakłady ubezpieczeń nie wypłacają odszkodowania, jeśli do kradzieży doszło w wyniku naszego rażącego niedbalstwa. Innymi słowy – posiadanie polisy chroniącej przed skutkami kradzieży nie upoważnia nas do pozostawiania firmy bez opieki i z otwartymi drzwiami. Pamiętajmy też, że nie każdy przedmiot majątku jest objęty ubezpieczeniem – warto sprawdzić, czego lepiej nie zostawiać w firmie.

 

Czym jest dobrowolna polisa OC?

dobrowolne oc

Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.

Ochrona przed utratą zysków

zyskiPolisy te chronią nie tyle przed skutkami zniszczeń czy uszkodzeń majątku, a przed tym, co wskutek tych uszkodzeń możemy stracić.
Wiadomo, że każda firma uzyskuje przychody dzięki niezawodnej pracy wielu maszyn i urządzeń. Problem pojawia się wtedy, gdy maszyny te odmawiają posłuszeństwa. Firma nie przynosi wówczas dochodów, a ponosi koszty (pracownicy, czynsze itp.). Dlatego warto pomyśleć o polisie, która chroni przed utratą zysków i zapewni nam zwrot kosztów.

Jak zapewnić ochronę pracownikom?

pracownicyPracowniczy program emerytalny (PPE) to nic innego, jak dodatkowa zachęta dla pracownika naszej firmy.
Program ten ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi wyższej emerytury – niezależnie od tego, co uzyska z I i II filara. Koszty PPE, jakie ponosi pracodawca, są kosztami uzyskania przychodu. W grę wchodzi tu więc także korzyść podatkowa. Mimo że PPE jest programem grupowym, często każdy z pracowników ma możliwość indywidualnego opracowania swojej strategii oszczędzania. Wszystko zależy od konstrukcji wybranego PPE.

 

Jeżeli zdarzy się nieszczęście, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Będziemy musieli zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów. Jeżeli nie mamy pewności, o jakie dokumenty chodzi, pomoże nam w tym ubezpieczyciel. Przedstawiciel firmy przyjedzie na miejsce zdarzenia i we współpracy z nami oceni wartość szkód. Warto we własnej firmie posiadać aktualny spis przedmiotów, które się w niej znajdują. Wówczas nie będzie żadnego problemu z przekazaniem ubezpieczycielowi informacji, co zostało skradzione.

 

Zawiadom ubezpieczyciela

W przypadku szkody należy niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem. Można to zrobić telefonicznie lub w placówce firmy.

Zapytaj o dokumenty

Jeśli nie masz pewności, jakie dokumenty dostarczyć, zapytaj o to ubezpieczyciela. Natychmiast otrzymasz niezbędne informacje.

 

 

Odbierz odszkodowanie

Po zawiadomieniu ubezpieczyciela i dostarczeniu niezbędnych dokumentów, rzeczoznawca oceni wartość szkody a ubezpieczyciel wypłaci nam należne odszkodowanie.