Mienie

Jeżeli jesteśmy właścicielem firmy, to niezależnie od tego, czy jest mała czy duża, warto pomyśleć o jej bezpieczeństwie. W Polsce firmy korzystają przede wszystkim z polis komunikacyjnych, by ubezpieczyć własne floty pojazdów. Ale ochrona mienia firmy nie kończy się na samochodach. To także ochrona przed pożarami, zalaniem i wszelkiego innego typu szkodami, spowodowanymi przez żywioły. Ubezpieczenie mienia to także ochrona narzędzi pracy – specyficznych i drogich maszyn oraz urządzeń. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje specjalne produkty, skrojone na potrzeby firmy. W ofercie zakładów znajdziemy polisy i dla małych firm, i dla ogromnych korporacji. Polisy często sprzedawane są w formie pakietu. Dzięki temu mamy możliwość kupienia jednej polisy, zaspokajającej wszystkie nasze potrzeby. Nie trzeba zawierać kilku umów jednocześnie.

 

 

Ochrona przed kradzieżą w firmie

kradziez

Kradzież majątku to zdarzenie, przed którym do pewnego stopnia firma może zabezpieczyć się sama. M.in. poprzez stosowanie systemów monitoringu, ochronę, czy system alarmowy. Mimo to zdarza się, że złodziejom uda się złamać wszystkie zabezpieczenia, okraść firmę i przez to narazić jej właściciela na znaczne koszty. Ubezpieczenie chroni przed skutkami włamania lub kradzieży. Warto się na nie zdecydować nawet wtedy, gdy uważamy, że mamy wystarczający system zabezpieczeń w naszej firmie.

Czym są polisy transportowe?

transport

Ubezpieczenie chroniące mienie w transporcie nazywane jest CARGO. Korzystają z niego wszystkie firmy, których działalność związana jest w jakikolwiek sposób z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce. Polisa chroni nas przed skutkami zniszczenia dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu jak i wówczas, gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik – pod warunkiem oczywiście, że wykupimy odpowiednią polisę.

Ochroń firmę
przed pożarem

firma

Ubezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów a także innych zdarzeń losowych należą do najczęściej wybieranych przez firmy produktów. Tego typu produkt zabezpiecza majątek naszej firmy przed nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy gwałtowny wiatr.
Polisa ochroni także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Chodzi tu o sprzęt elektryczny i elektroniczny.