Misja

Dla precyzyjnego określenia celów, jakie mają przyświecać Polskiej Izbie Ubezpieczeń w działaniach na rzecz rynku, sformułowana została misja PIU. Wskazuje ona najważniejsze zadania, jakie spoczywają na samorządzie ubezpieczeniowym, realizowane na rzecz członków. Misja została ujęta w następujący sposób:

 

Dbając o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego
Polska Izba Ubezpieczeń jako reprezentant ubezpieczycieli
dokłada wszelkich starań
w celu ochrony i polepszenia warunków ich funkcjonowania.

Tak sformułowanej misji podporządkowane zostały wszystkie działania prowadzone przez Izbę, także na polu wizerunku.