Obowiązkowe ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo mieć każda osoba, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ono posiadacza polisy przed kosztami, które może on ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego – np. wypadki, w których ucierpią nasi pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta, itp. Rolnik ma też obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych.

  • Każdy właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego musi mieć polisę OC
  • Ubezpieczenie OC zabezpiecza m.in. pracowników gospodarstwa

Ubezpieczenie OC dla rolników jest obowiązkowe, a co za tym idzie powszechne. Dlatego nie będziemy mieli żadnego kłopotu ze znalezieniem zakładu, który zaoferuje nam taką polisę. Zasady OC rolników reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Także tam znajdziemy zasady dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarskich. Zakres odpowiedzialności towarzystwa jest dzięki temu zawsze taki sam, niezależnie od tego, w jakiej firmie zdecydujemy się kupić polisę. Np. polisa dotycząca budynków zawsze chroni nas przed skutkami m.in. huraganu, powodzi, gradu i śniegu.

  • Obowiązkowe OC rolników jest produktem powszechnym i dostępnym
  • Zasady obowiązkowego OC rolników regulują przepisy prawa

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, składkę płacimy jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ratalną, pamiętajmy o terminowym płaceniu składek. Podobnie jak ma to miejsce w innych ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli nie wypowiemy umowy na co najmniej jeden dzień przed jej końcem, zakład ubezpieczeń uznaje, że została ona przedłużona na następny rok. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości ochrony naszego gospodarstwa. Pamiętajmy też o tym, by powiadomić zakład ubezpieczeń np. o zmianie miejsca zamieszkania, sprzedaży lub kupnie gospodarstwa rolnego.

  • Umowa zawierana jest na rok i przedłużana na następny, jeśli sami z niej nie zrezygnujemy
  • Możemy wybrać tryb płacenia składek

 

W przypadku umów OC o szkodzie powiadamia ubezpieczyciela nie posiadacz ubezpieczenia, a poszkodowany. Nie znaczy to jednak, że posiadacz polisy nie ma żadnych obowiązków. Ubezpieczyciel na pewno poprosi nas o wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, będziemy też musieli złożyć niezbędne dokumenty.
W przypadku zdarzenia dotyczącego budynku gospodarskiego, szkodę zgłaszamy sami. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami, suma ubezpieczenia (górna granica odpowiedzialności zakładu) ustalana jest dla każdego budynku gospodarczego osobno.

  • O szkodzie ubezpieczyciela powiadamia poszkodowany
  • Na życzenie ubezpieczyciela powinniśmy udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień