OC

OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe i musi je mieć każdy posiadacz pojazdu. OC jest tym szczególnym rodzajem ubezpieczenia, które chroni tego, kto płaci składkę oraz tego, kto jest poszkodowany w wypadku. Jeżeli zdarzy nam się spowodować wypadek, to jego ofiara dostanie odszkodowanie z naszej polisy OC. Dotyczy to zarówno zniszczonego samochodu, jak i uszczerbku na zdrowiu (leczenie, rehabilitacja czy renta). Podobnie wygląda sytuacja, gdy to my jesteśmy ofiarą wypadku – odszkodowanie dostaniemy z polisy OC sprawcy.
Uwaga! Jeśli nasz ubezpieczyciel oferuje Bezpośrednią Likwidację Szkód (sprawdź kto), możemy będąc poszkodowanym, zgłosić u niego szkodę. Jeśli nasz ubezpieczyciel nie ma BLS, szkodę zgłaszamy w firmie, w którym polisę OC posiada sprawca wypadku.

Dowiedz się więcej o Bezpośredniej Likwidacji Szkód

  • OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym
  • Powinniśmy mieć zawsze ze sobą potwierdzenie zawarcia umowy lub potwierdzenie opłacenia składki
  • OC chroni ofiary wypadków oraz sprawców wypadków

OC jest obowiązkowe i zgodnie z prawem żaden zakład majątkowy, prowadzący takie ubezpieczenia, nie ma nam prawa odmówić ochrony ubezpieczeniowej. W Polsce umowę OC możemy dziś zawrzeć w ok. 30 firmach ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele dają nam możliwość opłacenia składki jednorazowo lub w ratach (2, 4 lub nawet 12 rat). Forma umowy OC jest dokładnie zdefiniowana w przepisach prawa, dlatego sama polisa wygląda tak samo w różnych zakładach. Oferty różnią się natomiast ceną i produktami dodawanymi do ubezpieczeń OC w pakiecie (najczęściej assistance).

 

  • Ubezpieczyciel sprzedający ubezpieczenia komunikacyjne, nie ma prawa odmówić nam takiej ochrony
  • Składkę za ubezpieczenie możemy płacić jednorazowo lub w ratach

Gdy zawrzemy umowę ubezpieczenia OC, potwierdzenie zawarcia umowy, bądź dowód opłacenia składki powinniśmy mieć zawsze przy sobie. Wystarczy wydrukować na domowej drukarce potwierdzenie przelewu bankowego.

 

 

Zakup auta używanego

Ważne! Poprzedni właściciel musi poinformować zakład ubezpieczeń o sprzedaży swojego auta auta. Ma na to 14 dni. Koniecznie musimy również pamiętać o tym, aby sprzedający wraz ze wszystkimi dokumentami auta, przekazał nam również potwierdzenie ubezpieczenia OC.

Jeżeli kupując używany pojazd, nie chcemy kontynuować polisy poprzedniego właściciela i chcemy zmienić ubezpieczyciela OC, możemy polisę wypowiedzieć. Robimy to pisemnie, wtedy umowa ulega rozwiązaniu w dniu jej wypowiedzenia. Takie wypowiedzenie możemy złożyć u agenta, w zakładzie ubezpieczeń lub wysłać pocztą (jeżeli wypowiedzenie wyślemy za pośrednictwem  Poczty Polskiej, dniem wypowiedzenia jest dzień nadania pisma, w przypadku nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego – dzień jego doręczenia). W tym przypadku konieczne jest, aby już następnego dnia po rozwiązaniu starej umowy, w naszych rękach była nowa, ważna od tego właśnie dnia polisa. Nie może dojść do tzw. luki ubezpieczeniowej.

UWAGA! Kupując nowy pojazd od dealera musisz pamiętać, żeby umowa ubezpieczenia była zawarta najpóźniej w dniu rejestracji, nawet jeśli pojazdem z salonu wyjedziesz kilka dni później. W większości punktów sprzedających pojazdy znajdują się też agencje, w których można załatwić wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem OC.

Ważne! Umowę ubezpieczenia OC zawiera się standardowo na 12 miesięcy, przy czym jej ważność ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli w okresie trwania tej umowy posiadacz opłacił całą składkę (a więc przy płatności rozłożonej na 2 lub 4 raty i żadnej z nich nie zapomniał). . Jedynym wyjątkiem jest sytuacja zakupu pojazdu z tzw. drugiej ręki. W tym wypadku, jeśli jako nabywca nie zadeklarujesz chęci kontynuowania ubezpieczenia w tym samym zakładzie ubezpieczeń, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, a więc z ostatnim dniem wpisanym na polisie.

Jeżeli doszło tylko do drobnej stłuczki, na miejsce zdarzenia nie trzeba wzywać policji. Jeśli jeden z uczestników wypadku dobrowolnie przyznaje się do winy, wystarczy spisanie oświadczenia. Dlatego by zaoszczędzić czas, warto wozić wzór takiego oświadczenia zawsze przy sobie (w dwóch egzemplarzach). Pod tym linkiem można znaleźć wzór oświadczenia, rekomendowany przez PIU. Dostępny jest on także w wersji polsko-angielskiej.
Jeżeli żaden z uczestników wypadku nie bierze na siebie winy, trzeba wezwać policję. Niezależnie od wszystkiego, warto zawsze zrobić dokumentację miejsca zdarzenia. Do zrobienia zdjęć nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu. Wystarczy aparat w telefonie komórkowym.

Dowiedz się więcej o Bezpośredniej Likwidacji Szkód

UWAGA! Jeśli nasz ubezpieczyciel oferuje Bezpośrednią Likwidację Szkód (sprawdź kto), możemy będąc poszkodowanym, zgłosić u niego szkodę. Jeśli nasz ubezpieczyciel nie ma BLS, szkodę zgłaszamy w firmie, w której polisę OC posiada sprawca wypadku. Jeżeli sprawca nie ma polisy OC, odszkodowanie wypłaci nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tym wypadku szkodę możemy zgłosić w dowolnym zakładzie, prowadzącym ubezpieczenia komunikacyjne. Zakład nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

  • Szkodę z OC zgłasza poszkodowany, a nie sprawca wypadku
  • Szkodę zgłaszamy u swojego ubezpieczyciela, jeśli oferuje on Bezpośrednią Likwidację Szkód. Jeśli nie - w firmie, w której ubezpieczony jest sprawca
  • Żaden ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia roszczenia do UFG