Ochrona prawna

Ubezpieczenia te zapewniają nam ochronę przed kosztami, jakie moglibyśmy ponieść na wszelkiego rodzaju pomoc prawną – adwokatów, radców prawnych, powołania biegłych, jak również przed kosztami postępowania sądowego. Polisa taka gwarantuje nam, że wszystkich swoich interesów (i swojej firmy) będziemy mogli bronić na drodze sądowej, nie ponosząc samodzielnie kosztów takich procesów. Polisa ta przydaje się nie tylko w długich i skomplikowanych sprawach sądowych, ale także w przypadku, gdy przed sądem chcemy uzyskać odszkodowanie np. od nieuczciwego kontrahenta.

 

  • Ubezpieczenia ochrony prawnej niwelują koszt powoływania biegłych, usługi adwokackie czy radcowskie
  • Dzięki ubezpieczeniu nie będziemy mieli kłopotów z kosztami postępowania sądowego

Ubezpieczenie ochrony prawnej to w Polsce wciąż usługa stosunkowo mało popularna, chociaż oferowana jest zarówno przez duże, jak i małe, specjalistyczne towarzystwa. Zanim dokonamy wyboru, zastanówmy się, jakiej ochrony prawnej może w przyszłości potrzebować nasza firma. Zwróćmy też uwagę na sumę ubezpieczenia – dzięki temu będziemy wiedzieć, w jakiej wysokości koszty  weźmie na siebie ubezpieczyciel w przypadku szkody. Pamiętajmy, by sprawdzić, jakie terytorium (Polska czy też inne kraje) obejmuje nasze ubezpieczenie.

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, możemy jednak zdecydować się na krótszy lub  dłuższy okres ubezpieczenia. Jeżeli po przedstawieniu zakładowi wszystkich dokumentów i po podpisaniu umowy, zajdą jakiekolwiek nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na wzrost ryzyka szkody, jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym zakład ubezpieczeń. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na ten drugi wariant – pamiętajmy o terminowym płaceniu składek.

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Przeczytajmy dokładnie umowę ubezpieczenia – wówczas dowiemy się, ile czasu daje nam firma ubezpieczeniowa na zgłoszenie szkody. Zakład ubezpieczeń może poprosić nas o dodatkowe wyjaśnienia, związane np. z toczącym się postępowaniem sądowym. Po zawiadomieniu o szkodzie, ubezpieczyciel natychmiast szacuje, jakie koszty będzie ponosił, chroniąc nasze interesy. Pamiętajmy, że wszelkie aspekty postępowania ustalamy wspólnie z zakładem ubezpieczeń. Dzięki temu mamy możliwość np. swobodnego wyboru adwokata czy radcy prawnego.