Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenia OC chronią firmę oraz jej pracowników przed finansowymi skutkami szkód, jakie mogą oni wyrządzić osobom trzecim. Chodzi o takie zdarzenia, jak szkody związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu, usługi wykonywane na rzecz osoby trzeciej (np. transport dóbr, remonty). Osobnym produktem są polisy OC dla menedżerów firmy. Chronią one ich samych przed kosztami błędnych decyzji. Gdy wskutek decyzji podjętych przez menedżerów właściciele, akcjonariusze lub klienci firmy ponieśli straty, są one pokrywane z polisy.

 

  • Umowa OC może dotyczyć całej firmy, jak również konkretnych jej pracowników - np. menedżerów
  • OC chroni przed skutkami finansowymi np. w przypadku roszczeń ze strony klientów

jaksieubezpieczacPolisa OC to standardowy produkt ubezpieczeniowy, oferowany przez większość towarzystw prowadzących obsługę firm. Umowa zawierana jest zwykle na rok. Chcąc zawrzeć taką umowę, musimy najpierw sami zdecydować, na jakie ryzyka narażona jest działalność naszej firmy i pod tym kątem dobrać sobie zakres ochrony. Ubezpieczyć się możemy od skutków działań każdego menedżera (członka zarządu, prokurenta, dyrektora - tzw. polisy D&O), a także przed szkodami, jakie poniosły inne firmy wskutek naszych usług lub działania wytworzonych przez nas produktów.

 

Najczęściej towarzystwo daje nam możliwość opłaty składki w ratach. Ubezpieczyciel daje też często możliwość odstąpienia od umowy, pod warunkiem dostarczenia do zakładu odpowiedniego dokumentu. Umowę ubezpieczenia możemy z czasem rozszerzać o dodatkowe ryzyka - np. wówczas, gdy firma rozwija działalność w nowych obszarach i na nowych rynkach.

 

Jak ubezpieczyć się przed kradzieżą?

kradziez

Kradzież majątku to zdarzenie, przed którym do pewnego stopnia firma może zabezpieczyć się sama. M.in. poprzez stosowanie systemów monitoringu, ochronę, czy system alarmowy. Mimo to zdarza się, że złodziejom uda się złamać wszystkie zabezpieczenia, okraść firmę i przez to narazić jej właściciela na znaczne koszty. Przed skutkami takich właśnie zdarzeń chroni ubezpieczenie od włamania lub kradzieży. Warto się na nią zdecydować nawet wtedy, gdy uważamy, że mamy wystarczający system zabezpieczeń w firmie.

Jak ubezpieczać się przed żywiołami?

zywiolyUbezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów a także innych zdarzeń losowch należą do najczęściej wybieranych przez firmy ubezpieczeń w Polsce. Tego typu ubezpieczenie chroni nas przd stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy gwałtowny wiatr. Polisa ochroni także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Chodzi tu przede wszystkim o sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Czym są ubezpieczenia cargo?

transportUbezpieczenie chroniące mienie w transporcie nazywane jest ubezpieczeniem cargo. Korzystają z niego wszystkie firmy, których działalność związana jest w jakikolwiek sposób z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce. Ubezpieczenie chroni nas przed skutkami zniszczenia bądź kradzieży dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu, jak i wówczas, gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik – pod warunkiem oczywiście, że wykupimy odpowiednią polisę.

 

W przypadku szkody z OC to poszkodowany powinien jak najszybciej zawiadomić firmę ubezpieczeniową. Towarzystwo niemal na pewno zażąda od nas najnowszych sprawozdań finansowych i poprosi o ewentualne dalsze wyjaśnienia. Odszkodowanie zostanie wypłacone w zależności od tego, jakie szkody poniosła osoba trzecia lub firma wskutek działań menedżera, bądź jakie szkody zostały spowodowane wadliwym działaniem naszego produktu lub usługi.

 

Kto zawiadomi ubezpieczyciela?

W przypadku ubezpieczeń OC firmę ubezpieczeniową powinien zawiadomić poszkodowany.

Wyjaśnij wszystkie okoliczności

Na prośbę ubezpieczyciela powinniśmy udzielić wszsytkich wyjaśnień na temat zdarzenia.

Odszkodowanie na konto poszkodowanego

W terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, poszkodowany otrzyma należne odszkodowanie.