Organizacja

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Izby, pracami PIU kieruje w pełni profesjonalny zarząd.

Członkowie Izby postanowili także, że struktura PIU oparta zostanie o model korporacyjny. Funkcję rady nadzorczej PIU powierzono Komisji Rewizyjnej. Komisja nadzoruje prace Zadządu PIU.

Zarząd realizuje swoje zadania za pomocą Biura Izby. Biuro Izby zapewnia merytoryczną i administracyjną obsługę działań Zarządu. Organizację i zasady działania Biura Izby określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd. 

Wsparciem merytorycznym dla Zarządu a także Członków PIU są działające stale Komisje, Podkomisje oraz Zespoły i Grupy Robocze.

UWAGA:
Polska Izba Ubezpieczeń nie kontaktuje się bezpośrednio z ubezpieczonymi lub poszkodowanymi. Nie oferuje nikomu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ani nie zajmuje się poradami w zakresie konkretnych ubezpieczeń lub inwestycji. Nie posiada również żadnych danych, dotyczących klientów zakładów ubezpieczeń. Jakakolwiek próba podawania się za przedstawiciela PIU w celu sprzedaży usługi ubezpieczeniowej lub innego produktu jest nadużyciem. W takich sytuacjach prosimy o zachowanie ostrożności i powiadomienie PIU.