Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Realizowane jest wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji mogą z kolei wykonywać wyłącznie brokerzy, posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie reasekuracji (brokerów reasekuracyjnych).

Zasady prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego znaleźć można w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Środowisko pośredników ubezpieczeniowych zrzesza Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.