Pożar i zdarzenia losowe

Ubezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów a także innych zdarzeń losowch należą do najczęściej wybieranych przez firmy ubezpieczeń w Polsce. Tego typu ubezpieczenie chroni nas przd stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy huragan. Zabezpieczymy także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Chodzi tu przede wszystkim o sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

  • Ubezpieczenia chronią nas przed skutkami wszelkiego typu zniszczeń, spowodowanymi przez żywioły
  • Zabezpieczymy w ten sposób zarówno maszyny czy urządzenia, jak i sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów jest ubezpieczeniem powszechnym i możemy je znaleźć w każdym towarzystwie, pod warunkiem że oferuje ono ochronę ubezpieczeniową dla firm. Umowa zawierana jest najczęściej na rok. Oczywiście płatność możemy rozłożyć na dogodne dla nas raty. Warto dokładnie przeczytać umowę, by upewnić się, czy każdy składnik naszego majątku jest ubezpieczony. Należy też prześledzić zakres ubezpieczenia, by wiedzieć, przed czym jesteśmy chronieni, a o co musimy zadbać sami.

  • Ubezpieczenia chroniące przed skutkami żywiołów sprzedawane są w większości towarzystw ubezpieczeniowych
  • Warto zapoznać się dokładnie z warunkami umowy, by wiedzieć jaki jest zakres ubezpieczenia

 

W trakcie umowy

Jeżeli zdecydowaliśmy się na płatność ratalną – trzeba pamiętać o terminowym płaceniu składek. Gdy umowa się kończy, warto pomyśleć o jej przedłużeniu. Pamiętajmy, że zawarcie umowy ubezpieczenia nie zwalnia nas z odpowiedzialności za własny majątek. Musimy także pamiętać, że zakłady ubezpieczeń nie wypłacają odszkodowania, jeśli do zdarzenia (pożaru, zalania) doszło w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

 

Jak chronić swoich pracowników?

pracownicy

Pracownicy to najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa. Jedną z form zabezpieczenia dla pracowników są grupowe ubezpieczenia na życie. Zapewniając kadrze tego typu ochronę mamy pewność, że rodzina zatrudnionego u nas pracownika nie zostanie bez środków do życia, w razie jego śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. Należy pamiętać, że rodzina otrzyma odszkodowanie (w zależności od treści umowy ubezpieczenia) nie tylko wtedy, gdy wypadek zdarzy się w miejscu pracy.

Pracownicze Programy Emerytalne

pracownicy

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to nic innego jak dodatkowa zachęta dla pracownika naszej firmy. Program ten ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi wyższej emerytury – niezależnie od tego, co uzyska z I i II filara. Koszty PPE, jakie ponosi pracodawca, są kosztami uzyskania przychodu. W grę wchodzi tu więc także korzyść podatkowa. Mimo że PPE jest programem grupowym, często każdy z pracowników ma możliwość indywidualnego opracowania swojej strategii oszczędzania. Wszystko zależy od konstrukcji wybranego PPE.

Ubezpieczenia finansowe dla firm

finanse

Ubezpieczenia te chronią nas nie tyle przed skutkami zniszczeń czy uszkodzeń majątku, a przed tym, co wskutek tych uszkodzeń możemy stracić. Wiadomo, że każda firma uzyskuje przychody dzięki niezawodnej pracy wielu maszyn i urządzeń. Problem pojawia się wtedy, gdy maszyny te odmawiają posłuszeństwa. Ubezpieczenia finansowe to także ochrona przed kosztami, jakie moglibyśmy ponieść na wszelkiego rodzaju pomoc prawną – adwokatów, radców prawnych, powołania biegłych czy wreszcie koszty postępowania sądowego.

 

Jeżeli zdarzy się nieszczęście, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Będziemy musieli zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów. Jeżeli nie wiemy o jakie dokumenty chodzi, pomoże nam w tym ubezpieczyciel. Przedstawiciel firmy przyjedzie na miejsce zdarzenia i we współpracy z nami oceni wartość szkód. Pamiętajmy, że ubezpieczony jest nie tylko majątek, który uległ zniszczeniu. Towarzystwo powinno też zwrócić nam koszty, które ponieśliśmy, by zmniejszyć rozmiar szkody (wybita przez strażaków szyba, uszkodzone drzwi itp.).

 

Zawiadom ubezpieczyciela

Wystarczy jeden telefon na numer infolinii ubezpieczyciela. Szkodę możemy też zgłosić w placówce ubezpieczyciela

Umów się z rzeczoznawcą

Współpracujący z ubezpieczycielem rzeczoznawca w dogodnym dla nas terminie zjawi się na miejscu i oceni straty.

Odbierz odszkodowanie

Po dopełnieniu niezbędnych formalności, ubezpieczyciel wypłaci nam należne odszkodowanie.