Prawo

Regulacje, dotyczące rynku ubezpieczeniowego w Polsce zawarte są w trzech podstawowych aktach prawnych. Są to:

Ponadto rozwiązania prawne, dotyczące ubezpieczeń, można znaleźć także w Kodeksie cywilnym.

Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana jest także w zakresie ubezpieczeń stosować się do regulacji unijnych.

Jedną z najważniejszych regulacji dla całego europejskiego rynku ubezpieczeń jest dyrektywa ramowa Solvency II.