Programy emerytalne

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to nic innego, jak dodatkowa zachęta dla pracownika naszej firmy. Program ten ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi wyższej emerytury – niezależnie od tego, co uzyska z I i II filara. Koszty PPE, jakie ponosi pracodawca, są kosztami uzyskania przychodu. W grę wchodzi tu więc także korzyść podatkowa. Mimo że PPE jest programem grupowym, często każdy z pracowników ma możliwość indywidualnego opracowania swojej strategii oszczędzania. Wszystko zależy od konstrukcji wybranego PPE.

  • PPE to kompleksowy program emerytalny, którym możemy objąć każdego pracownika naszej firmy
  • Każdy pracownik może wybrać swoją strategię oszczędzania na emeryturę
  • Programem nie musi być objęty każdy pracownik przedsiębiorstwa

 

PPE są całkowicie dobrowolne. Aby w firmie powstał tego typu program, inicjatywa powinna wyjść ze strony pracodawcy. Całość umowy musi być jednak zaakceptowana przez pracowników. Kwota składek na PPE nie może przekraczać 7 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownik ma jednak prawo oszczędzać na swoją emeryturę w PPE więcej niż wynosi ten limit, płacąc już z własnych środków tzw. składkę dodatkową. W przeciwieństwie do zysków z np. lokat bankowych lub jednostek funduszy inwestycyjnych, pieniądze zgromadzone za pomocą PPE wolne są od tzw. podatku Belki.

  • Wysokość składek, jakie pracodawca może płacić na PPE jest ograniczona prawem
  • Pracownik może odkładać w PPE dodatkowe pieniądze
  • Pieniądze w PPE są wolne od podatku od zysków kapitałowych

 

 

Pamiętajmy, że jeśli do programu PPE nie zdecyduje się przystąpić 100 proc. załogi firmy, nie oznacza to, że nie mogą oni dodatkowo oszczędzać na emeryturę. Do PPE można przystąpić w każdej chwili, niekoniecznie od początku trwania programu. Oczywiście im dłuższy czas oszczędzania, tym większa dodatkowa emerytura. Przez cały czas trwania programu, pracownik ma 100 proc. informacji zarówno na temat tego, ile obecnie pieniędzy jest na jego koncie, jak i tego, w jakie instrumenty lokowane są jego środki.

Polisy na życie dla pracowników

pracownicy

Niezależnie od tego w jakiej branży działa firma, w trakcie pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie właściciele firm powinni pomyśleć o bezpieczeństwie i swojego pracownika i jego najbliższych. Gdy zdecydujemy się na polisę grupową w naszej firmie, mamy pewność, że rodzina poszkodowanego pracownika nie pozostanie bez środków do życia. Pracownikom z kolei, w razie poważnej choroby możemy bez trudu za pomocą polisy zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Przed czym chroni
OC zawodowe?

oczawodoweW Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. W Polsce polisę OC muszą posiadać m.in. zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi.

Jak zabezpieczyć firmę przed pożarem?

firma

Ubezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów a także innych zdarzeń losowych, należą do najczęściej wybieranych przez firmy ubezpieczeń w Polsce. Ubezpieczamy w ten sposób majątek naszej firmy przed nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy gwałtowny wiatr. Ubezpieczenie ochroni także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Chodzi tu o sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

 

 

Pieniądze z PPE wypłacamy najczęściej w momencie przejścia na emeryturę. Oczywiście można inwestować dłużej, pod warunkiem, że mimo uzyskania uprawnień emerytalnych wciąż pracujemy zawodowo i tym samym nadal jesteśmy uczestnikami PPE. Pracownik sam decyduje, w jakiej formie mają być wypłacone pieniądze z programu. Wypłata może być jednorazowa (wszystkie zaoszczędzone środki podejmujemy od razu) lub ratalna – np. co miesiąc jako dodatek do emerytury.

Możesz powiększyć swoją emeryturę

Pieniądze z PPE wypłacane są w momencie naszego przejścia na emeryturę, jeżeli nie zamierzamy dalej pracować.

Możesz pozostać
w PPE

Jeśli mimo osiągnięcia odpowiedniego wieku nadal chcemy być aktywni zawodowo, nie musimy przerywać naszego członkostwa w PPE.

Jednorazowo
albo na raty

Pieniądze, jakie zgromadziliśmy dzięki PPE możemy wypłacić jednorazowo lub wypłacać regularnie mniejsze kwoty.