Public hearing


21 czerwca 2006

Pierwsze spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 21 czerwca 2006.

Poruszono na nim następujące kwestie:

  • Panel 1: Uaktualnienie postępu prac CEIOPS nad Solvency II
  • Panel 2: Wpływ Solvency II na udziałowców oraz ubezpieczonych
  • Panel 3: Wpływ Solvency II na produkty i rynki ubezpieczeniowe
  • Panel 4: Relacja Solvency II do międzynarodowych trendów

Przemowę zamykającą wygłosił Komisarz Charlie McCreevy. Zwrócił uwagę na wysoki poziom harmonizacji Solvency II z perspektywy zintegrowanego rynku ubezpieczeniowego, wzmocnienie ochrony ubezpieczonych i znaczenie procesu nadzoru ubezpieczeniowego.


public-hearing-1-programme_minutes_en.pdf
Program


public_hearing_1_profile_en.pdf
Speakers profiles


summary_hearing_1_en.pdf
podsumowanie dnia


hearing_1_insurance_newsletter_en.pdf
See also Insurance newsletter - Special edition for the public hearing


Więcej szczegółów odnośnie sygnałów z rynku w formie prezentacji, przemówień, mona znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/hearing_en.htm

 


28 stycznia 2008

Drugie spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 28  stycznia 2008.

Poruszono na nim następujące kwestie:

  • Panel 1: Uaktualnienie postępu prac nad Solvency II i znaczenie Czwartego Badania Ilościowego QIS4.
  • Panel 2: Implementacja zasady proporcjonalności, zwłaszcza w odniesieniu do SME.
  • Panel 3: Wypłacalność Grup.
  • Panel 4: Modele Wewnętrzne.

Przemowa zamykająca wygłoszona była przez Dyrektora Generalnego Internal Market and Services, Jörgena Holmquista. Zwrócił on uwagę na fakt, że wprowadzenie Solvency II ustanowi światowe standardy. Podkreślił, że istotne jest dotrzymanie założonych ram czasowych. Badanie QIS3 uznano za sukces, pokazujący dobry oddźwięk rynku na podejście oparte na kapitale narażonym na ryzyko.

QIS4 umożliwi CEIOPS przygotowanie gruntu dla miar przyszłego poziomu 2. implementacji. Jörgen Holmquist podkreślił znaczenie CEIOPS i potrzebę większej konwergencji nadzoru ubezpieczeniowego, analogicznie jak było to podkreślone dla wszystkich komitetów poziomu 3. w przeglądzie Lamfalussy’ego.


public_hearing_2_programme2008_en.pdf
Program


public-hearing-2_summary_minutes_pl.pdf
Podsumowanie dnia


Prezentacje wygłoszone na panelu są zamieszczone na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/presentations_en.htm