Raport roczny PIU

Raport roczny PIU

Polska Izba Ubezpieczeń prowadzi intensywne działania, zmierzające do polepszenia warunków funkcjonowania ubezpieczycieli w Polsce oraz ochrony interesów swoich członków i ich klientów. Izba, jako ustawowy reprezentant ubezpieczycieli, uczestniczy w pracach nad krajowymi projektami legislacyjnymi, przygotowując opinie do nowych projektów ustaw.

 


Raport Roczny PIU 2015 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Raport roczny PIU 2015 (animacja plik exe)

Raport roczny PIU 2015 w wersji PDF

Statystyki 2015

Ubezpieczenia na życie 2015

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2015


Raport Roczny PIU 2014 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Raport roczny PIU 2014 (animacja plik exe)

Raport roczny PIU 2014 (animacja na komuptery Mac)

Raport roczny PIU 2014 w wersji PDF

Statystyki 2014

Ubezpieczenia na życie 2014

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2014


Raport Roczny PIU 2013 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Raport roczny PIU 2013 (animacja plik exe)

Raport roczny PIU 2013 w wersji PDF

Statystyki 2013

Ubezpieczenia na życie 2013

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2013


Raport Roczny PIU 2012 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Raport roczny PIU 2012 (animacja plik exe)

Raport roczny PIU 2012 w wersji PDF

Statystyki 2012

Ubezpieczenia na życie 2012

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2012


Raport Roczny PIU 2011 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem:

Raport roczny PIU 2011

Statystyki 2011

Ubezpieczenia na życie 2011

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2011


Raport "Ubezpieczenia 2010" w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem

Ubezpieczenia 2010

Raport Roczny PIU 2010 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem

Raport roczny PIU 2010

Dane 2010 w formacie Excel


Raport "Ubezpieczenia 2009" w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem

Ubezpieczenia 2009

Raport Roczny PIU 2009 w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem

Raport roczny PIU 2009

Dane 2009 w formacie Excel


Raport Roczny PIU pt. "Ubezpieczenia 2008" w pełnej wersji można pobrać pod poniższym linkiem


Raporty z lat poprzednich znaleźć można w archiwum