Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia gospodarcze dzielimy na dwa podstawowe działy:


ubezpieczenia na życie (dział I)

pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe (dział II)


W ramach obu tych działów istnieje jeszcze kilka (w przypadku działu I) lub kilkanaście (dla działu II) grup ubezpieczeń. Przykładowo polisy powiązane z funduszem kapitałowym, to grupa ubezpieczeń na życie. Casco pojazdów lądowych to grupa działu II.

Zgodnie z polskim prawem, jeden i ten sam ubezpieczyciel nie może jednocześnie oferować klientom ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie.