Rynek ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza wszystkich krajowych ubezpieczycieli, działających na polskim rynku. Są to zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, polskie oddziały ubezpieczycieli zagranicznych oraz jeden reasekurator.

Lista członków PIU