Samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na dobrowolne i obowiązkowe. Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie ubezpieczenia OC.  Takie ubezpieczenie gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z naszej winy. OC z jednej strony gwarantuje nam, że za szkodę nie będziemy musieli płacić z własnej kieszeni, a z drugiej strony ofiara wypadku ma pewność, że otrzyma pieniądze.

Wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym
Wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym (wersja polsko-angielska)

Dowiedz się, czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Warto pamiętać, że nie do każdej kolizji drogowej jesteśmy zobowiązani wzywać policję. Jeżeli nie ma wątpliwości co do tego kto spowodował wypadek, często wystarczy wypełnienie wspólnego oświadczenia o wypadku. Ubezpieczenie OC chroni więc i ofiarę wypadku i jego sprawcę. Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC nie uchroni nas przed skutkami kradzieży naszego samochodu. Z OC nie naprawimy też własnego auta, jeśli jesteśmy winni wypadku. Ochronę ubezpieczeniową w takich wypadkach zapewni ubezpieczenie autocasco. Obecnie w Polsce takie ubezpieczenie posiada 1/4 kierowców. Ubezpieczenie autocasco objemuje skutki takich zdarzeń, jak kradzież czy wypadek. Dzięki tej polisie mamy także pewność, że dostaniemy odszkodowanie np. w przypadku aktów wandalizmu - porysowania lakieru, wybicia szyb. Ubezpieczenie chroni nas także przed skutkami żywiołów, przede wszystkim gradu, silnego wiatru oraz ulewnego deszczu.


PIU: wystandaryzowany wzór zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego
Zasady stosowania wzoru zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego
Wytyczne Insurance Europe co do zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia do użytku transgranicznego
Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?