Stanowiska CEA

Na tej stronie znajdą Państwo dokumenty publikowane przez CEA w kontekście projektu Solvency II. CEA jako instytucja branżowa jest zapraszana do udzielania komentarzy oraz zajmowania stanowisk wobec publikacji dotyczących Solvency II.


Odpowiedzi CEA na dokumenty konsultacyjne CEIOPS

W ramach otwartych konsultacji z rynkiem przeprowadzanych przez CEIOPS opublikowana została druga faza Dokumentów Konsultacyjnych do aktów wykonawczych dyrektywy Solvency II. Konsultacje te są kontynuacją fazy pierwszej przeprowadzonej w okresie od marca do czerwca 2009 i mają na celu dostarczenie rekomendacji ws. wytycznych nadzorczych dla Komisji Europejskiej.

Dokumenty drugiej fazy konsultacji są dostępne na stronie CEIOPS:
www.ceiops.eu/consultations/consultation-papers/index.html

CEA przygotowuje uwagi i opinie w odpowiedzi na treści Dokumentów Konsultacyjnych. Ostateczny tekst komentarzy CEA zostanie opublikowany wkrótce.

Odpowiedź CEA na opracowania konsultacyjne CEIOPS 15-19

Niniejszy dokument jest odpowiedzią na dokumenty konsultacyjne CEIOPS nr 15-19. Tematy tych opracowań obejmują różne elementy przyszłego reżimu Solvency II:

  • CP15 ” raportowanie nadzorcze oraz wymogi publicznego ujawniania informacji
  • CP16 ” zagadnienia Filaru II dotyczące reasekuracji
  • CP17 ” capital add-ons Filaru II dotyczące jednostek solo oraz grup
  • CP18 ” harmonizacja organów nadzoru w kontekście jednostek solo oraz grup
  • CP19 ” miary bezpieczeństwa

cea_reponse_to_ceiops_15-19_cp.pdf

Odpowiedź CEA na opracowanie konsultacyjne CEIOPS 20

Opracowanie to jest odpowiedzią na dokument konsultacyjny CEIOPS 20. Tematy poruszone w CP 20 obejmują w szczególności ilościową wycenę aktywów i zobowiązań, formułę standardową SCR, MCR, zastosowanie częściowych oraz pełnych modeli wewnętrznych i miary bezpieczeństwa.

cea_reponse_to_ceiops_20_cp.pdf

Odpowiedź CEA na opracowanie konsultacyjne CEIOPS 20 zawierająca szczegółowe komentarze

Opracowanie to stanowi szczegółową odpowiedź na opracowanie konsultacyjne CEIOPS 20 I powinno być czytane wraz z “Odpowiedzią CEA na opracowanie konsultacyjne CEIOPS 20” („CEA Response to CEIOPS’ Consultation Paper 20”).

cea_detailed_reponse_to_ceiops_20_cp.pdf

Solvency II: Zrozumienie procesu

Niniejsza publikacja stanowi ciekawy opis projektu Solvency II dla tych osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tematem. Dokument ten wyróżnai kluczowe elementy projektu i stanowi wgląd w tematy dyskusji nad projektem, ważnych uczestników debaty oraz jej ramy czasowe. Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie wcześniejszej publikacji CEA: “Solvency II – Przewodnik wprowadzający”.

zrozumienie_procesu.pdf

Solvency II: Często zadawane pytania

Solvency II wywiera wpływ na znaczną liczbę różnych zagadnień. Dokument „Często zadawane pytania” zapewniają odpowiedzi na wiele z nich. Opracowanie to będzie jest regularnie aktualizowane przez CEA. Łącza znajdujące się w dokumencie umożliwią czytelnikowi szybkie odnalezienie dodatkowych informacji oraz sprawne poruszanie się pomiędzy tematami.

czesto_zadawane_pytania.pdf


Tutaj znajdą Państwo propozycje CEA zmian do projektu Dyrektywy:

cea_second_set_of_amendments_on_solvency_ii_directive.pdf

Odpowiedzi CEA na dokumenty konsultacyjne CEIOPS

W marcu 2009 roku CEIOPS wydał serię dokumentów konsultacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów Dyrektywy Solvency II:


CP 26 - Metodologie (aktuarialne i statystyczne) obliczania Najlepszego Oszacowania.

CP 27 - Segmentacja linii biznesowych dla ubezpieczeń i reasekuracji.

CP 28 - Ujęcie ryzyka utraty wypłacalności kontrahentów w formule standardowej dla Kapitałowego Wymogu Wypłacalności.

CP 29 - Kryteria akceptacji dodatkowych funduszy własnych.

CP 30 - Ujęcie przyszłych składek w ocenie rezerw technicznych.

CP 31 - Jakościowe ujęcie technik ograniczania ryzyka.

CP 32 - Ocena okoliczności, w których należy uwzględnić przyszłe decyzje zarządcze w obliczeniach rezerw technicznych.

CP 33 - Najważniejsze kwestie zapewniające prawidłowy system zarządzania dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

CP 34 - Zasady przejrzystości sprawozdawczości publicznej.

CP 35 - Kwestie metod wyceny aktów oraz pozostałych zobowiązań.

CP 36 - Podejście do SPVs (Special Purpose Vehicles).

CP 37 - Procedury zatwierdzania Modeli Wewnętrznych.


Przekazanie ostatecznej opinii dla Komisji Europejskiej jest poprzedzone fazą konsultacji obejmującym okres od kwietnia do początku czerwca 2009 roku. W odpowiedzi na powyższe dokumenty konsultacyjne CEA przygotowała komentarze. Treść komentarzy CEA znajduje się w poniżej:

cp_26_-_eco-slv-09-231_-_final_cea_comments_on_ceiops.pdf

cp_27_-_eco-slv-09-143_-_final_cea_comments_on_ceiops.doc

cp_28_-_eco-slv-09-232_-_final_cea_comments_on_ceiops.pdf

cp_29_-_eco-slv-09-233_-_final_cea_comments_on_ceiops.pdf

cp_30_-_eco-slv-09-234_-_final_cea_comments_on_ceiops.pdf

cp_31_-_eco-slv-09-235_-_final_cea_comments_on_ceiops.pdf

cp_32_-_eco-slv-09-236_-_final_cea_comments_on_ceiops.pdf

cp_33_-_eco-slv-09-251_-_final_cea_comments_on_ceiops.doc

cp_34_-_eco-slv-09-252_-_final_cea_comments_on_ceiops.doc

cp_35_-_eco-slv-09-253_-_final_cea_comments_on_ceiops.doc

cp_36_-_eco-slv-09-254_-_final_cea_comments_on_ceiops.doc

cp_37_-_eco-slv-09-237_-_final_cea_comments_on_ceiops.pdf

eco-09-084_-_ec_communication_on_financial_supervision-2009-01971.pdf

eco-slv-09-238_-_cn_cea_key_comments_on_the_consultation_papers_cp26_to_cp37-2009-01977.pdf

eco-slv-09-239_-_high_level_messages_on_cp_26_to_37-2009-01976.doc