Statystyka

Poniżej przedstawiamy statystykę rynku ubezpieczeń na życie w latach 2006-2015. Wszystkie poniższe dane pochodzą z raportów Komisji Nadzoru Finansowego lub z opracowań własnych PIU.


Składka przypisana brutto
Rok 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015
Wartość
(mld zł)
21,1 25,5 38,98 30,28 31,42 31,8 36,38 31,26 28,67 27,52
Wzrost
rdr (proc.)
37,69 20,9 52,83 -22,33 3,77 1,73 14,23 -14.05 -8,31 -3,98

Świadczenia wypłacone brutto
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość
(mld zł)
8,46 10,43 19.36 27,72 22,58 26 25,92 23,08 20,34 19,35
Wzrost rdr
(proc.)
12,1 23,25 85,62 43,17 -18,46 15,39 -0,49 -10,91 -11,84 -4,93

Wynik finansowy netto
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość
(mld zł)
2,88 3,29 2,5 3,99 3,63 2,92 3,27 2,82 3,13 3,06
Wzrost
rdr (proc.)
26,76 14,04 -23,84 59,37 -10,7 -20,4 12,41 -4,78 11,66 3,45

Wynik techniczny
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość (mld zł) 3,22 3,45 3,45 4,24 3,56 3,34 3,49 3 3,3 2,83

Poniżej przedstawiamy statystykę rynku pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych w latach 2006-2015. Wszystkie poniższe dane pochodzą z raportów Komisji Nadzoru Finansowego lub z opracowań własnych PIU.


Składka przypisana brutto
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość
(mld zł)
16,42 18,22 20,3 21,06 22,74 24,8 26,26 26,6 26,25 27,27
Wzrost rdr (proc.) 4,89 10,95 11,43 3,72 7,99 14,2 3,81 1,31 -1,31 3,87

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość (mld zł) 8,37 9,2 10,23 12,48 14,10 13,48 14 13,71 13,81 15,49
Wzrost rdr (proc.) 0,81 9,97 11,18 21,92 13,56 -1,28 2,22 -2,38 0,72 12,14

Wynik finansowy netto
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość
(mld zł)
3,77 2,0 3,27 2,58 3,12 3,2 3,09 6,14 3,72 2,66
Wzrost
rdr (proc.)
27,1 -46,9 63,46 -21,2 15,48 3,73 9,71 84,22 -39,87 -28,46

Wynik techniczny
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość
(mld zł)
1,57 1,23 0,72 -0,28 -1,26 0,43 0,72 1,33 0,75 0,35

 


Statystyka rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość
OC
(mld zł)
5,77 6,2 7,0 7,13 7,52 8,4 8,74 8,25 7,85 8,15
Wartość autocasco
(mld zł)
4,22 4,73 5,2 4,89 5,20 5,77 5,63 5,32 5,26 5,45


Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość
OC
(mld zł)
3,43 3,9 4,38 5,0 4,93 5,28 5,28 5,39 5,65 6,4
Wartość autocasco
(mld zł)
2,9 2,81 3,11 3,75 3,78 3,7 3,44 3,5 3,58 3,84

Wynik techniczny w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość OC
(mld zł)
0,2 -0,14 -0,7 -0,95 -0,9 -0,64 -0,43 -0,26 -0,79 -1,02
Wartość autocasco
(mld zł)
0,2 0,3 0,44 -0,086 -0,31 0,33 0,725 0,48 0,24 -0,11

Liczba czynnych polis
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba OC (mln szt.) 15,27 16,16 17,18 17,78 18,1
18,96 19,24 19,31
Liczba autocasco (mln szt.) 3,93 4,24 4,58 4,89 5,39
5,1 5,03 5.08