Transportowe

Ubezpieczenie chroniące mienie w transporcie nazywane jest ubezpieczeniem cargo. Korzystają z niego wszystkie firmy, których działalność związana jest w jakikolwiek sposób z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce. Ubezpieczenie chroni nas przed skutkami zniszczenia bądź kradzieży dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu, jak i wówczas, gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik – pod warunkiem oczywiście, że wykupimy odpowiednią polisę.

 

 

  • Jest to ubezpieczenie dla firm, których działalność wiąże się z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce
  • Ubezpieczamy dobra przed kradzieżą lub zniszczeniem

Jeżeli przewóz dóbr odbywa się wyłącznie w Polsce, w zupełności wystarczy nam polisa chroniąca transport tylko w granicach RP. W przeciwnym wypadku należy pomyśleć o tzw. cargo międzynarodowym. Polisy transportowe oferują niemal wszystkie polskie towarzystwa, odpowiadające za usługi dla firm. Pamiętajmy, by prześledzić warunki ubezpieczenia i sprawdzić, jakie dobra w transporcie są chronione polisą. Jeżeli przewodzimy np. biżuterię, dzieła sztuki itp., być może będziemy potrzebowali rozszerzenia polisy bądź odrębnej umowy. Zastanówmy się też, na jaką sumę chcemy ubezpieczyć transport dóbr.

Ubezpieczenie zawieramy albo w formie generalnej – jedna polisa chroni wszystkie nasze przewozy, albo jednostkowej  – wówczas chronimy każdy przewóz osobno. Ubezpieczenie ważne jest wtedy nie przez określony z góry okres (np. rok),  ale przez cały czas trwania przewozu. Pamiętajmy, by zawiadomić ubezpieczyciela o wszelkich istotnych kwestiach, które mają znaczenie, jeśli chodzi o rozmiar i prawdopodobieństwo szkody. Mamy też obowiązek pilnować, czy pojazdy służące do przewozu dóbr, są sprawne i mają ważne badania techniczne.

 

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

gwarancja

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Gwarancja to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego.

Czym są polisy budowlane?

budowlane

Polisy budowlane oraz budowlano-montażowe przeznaczone są przede wszystkim dla firm zajmujących się budownictwem. Ubezpieczenia te chronią cały sprzęt (żurawie,   betoniarki, koparki) przed takimi zdarzeniami, jak pożar czy zalanie. Polisa gwarantuje też zwrot kosztów, jeżeli maszyny te zostaną ukradzione lub zniszczone na placu budowy. Ubezpieczeniem budowlano-montażowym są również objęte wszelkie skutki katastrof budowlanych, szkód żywiołowych (piorun, ogień), awarii - nie tylko maszyn, ale także instalacji elektrycznych.

 

Na czym polegają PPE?

grupowe

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to nic innego, jak dodatkowa zachęta dla pracownika naszej firmy. Program ten ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi wyższej emerytury – niezależnie od tego, co uzyska z I i II filara. Koszty PPE, jakie ponosi pracodawca, są kosztami uzyskania przychodu. W grę wchodzi tu więc także korzyść podatkowa. Mimo że PPE jest programem grupowym, często każdy z pracowników ma możliwość indywidualnego opracowania swojej strategii oszczędzania. Wszystko zależy od konstrukcji wybranego PPE.

 

 

W przypadku szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Będziemy musieli zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów, a także udzielić ubezpieczycielowi wszelkich niezbędnych informacji, by ten mógł rzetelnie oszacować rozmiar szkód. Jeżeli na miejscu zdarzenia doszło do przestępstwa – musimy zawiadomić policję. Odszkodowanie zostanie nam wypłacone w terminie, w jakim przewiduje to umowa ubezpieczenia, w relacji do poniesionych strat.

 

Zawiadom ubezpieczyciela

Jeżeli zdarzy się szkoda, powinniśmy jak najszbciej zawiadomić ubezpieczyciela.

Przestępstwo? - Zawiadom policję

Jeżeli szkoda wiąże się z przestępstwem (np. kradzież), niezbędne będzie powiadomienie policji.

Dostarcz dokumenty

Po zgłoszeniu szkody zadbaj o to, by wszelkie niezbędne dokumenty jak najszybciej dotarły do ubezpieczyciela