Ubezpieczenia na świecie

Europa i Ameryka Północna stanowią tradycyjnie dwa największe rynki ubezpieczeniowe na świecie, chociaż największy potencjał wzrostu znajduje się na rynkach azjatyckich.
Kryzys finansowy miał wpływ na działalność ubezpieczycieli na całym świecie.

 

 

Składka ubezpieczeniowa zbierana w różnych częściach świata (bln dolarów)

Porównanie krajów Unii Europejskiej z wiodącym rynkiem ubezpieczeniowym – z USA – podkreśla potencjał rozwoju europejskiego sektora ubezpieczeń. Oczywiście pomiędzy poszczególnymi rynkami ubezpieczeniowymi w samej UE występują znaczne różnice. W niektórych krajach stopień penetracji ubezpieczeń jest porównywalny z wartościami występującymi w tym zakresie w USA, podczas gdy inne kraje wykazują bardzo niską wartość tego wskaźnika. Najwyższy stopień penetracji ubezpieczeń (udział składki w PKB) można zaobserwować w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii. Zróżnicowanie występuje zarówno pomiędzy także pomiędzy krajami starej piętnastki, jak i nowymi krajami Unii.