Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie – to produkty, mające przede wszystkim za zadanie zapewnić świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

W ostatnich latach rola ubezpieczeń na życie zdecydowanie wzrosła. Rozszerzone zostały też funkcje takich produktów. Polisy, na życie prócz charakteru ochronnego, mogą dziś służyć także jako produkt oszczędnościowy (inwestycyjny). Ważną rolą ubezpieczeń na życie jest także zapewnienie ubezpieczonemu środków na dodatkową emeryturę.

Ubezpieczenia na życie można podzielić na dwie podstawowe kateogie:

1. Polisy ochronne

To klasyczne ubezpieczenia na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, świadczenie z umowy ubezpieczenia gwarantuje, że jego rodzina nie pozostanie bez środków do życia.

2. Polisy oszczędnościowe (inwestycyjne)

To ten rodzaj ubezpieczenia, dzięki któremu możemy pomnożyć swój majątek z myślą o przyszłej emeryturze. Pieniądze z naszych składek inwestowane są na rynku, najczęściej za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (takie polisy nazywa się unit-linked). Tak pomnożony majątek może być podstawą np. dodatkowej emerytury. Oczywiście polisy inwestycyjne mają także funkcję ochronną, tj. każda z nich przewiduje świadczenie dla rodziny w wypadku śmierci ubezpieczonego.