Ubezpieczenia na życie i dożycie

Ubezpieczenia na życie i dożycie mają za zadanie ochronić przede wszystkim rodzinę klienta. Zawierając taką umowę mamy pewność, że w wypadku naszej śmierci, rodzina otrzyma świadczenie, pozwalające jej na godne życie. Ubezpieczenia te są także często dodawane do kredytów. Tu z kolei mamy gwarancję, że w przypadku naszej śmierci, rodzina będzie miała środki na spłatę kredytu. Obecnie polisy ochronne często są także produktem oszczędnościowym. W przypadku, gdy nie stanie się nam nic złego, możemy np. w wieku 65 lat dostać pieniądze, które systematycznie odkładaliśmy na polisie na życie.

  • Klasyczna polisa na życie ma przede wszystkim funkcję ochronną. Dzięki niej w razie naszej śmierci, nasi najbliżsi nie pozostaną bez środków do życia
  • Ubezpieczenie może także mieć funkcję oszczędnościową. Jeśli nie stanie się nam nic złego, pieniądze z polisy możemy przeznaczyć na dodatkową emeryturę

Ubezpieczenia na życie i dożycie oferuje niemal każde towarzystwo życiowe. Zanim wybierzemy produkt, zastanówmy się, czy zależy nam bardziej na ochronie, czy na oszczędzaniu. Musimy też zdecydować, na jaki okres chcemy zawrzeć umowę i jaka suma ubezpieczenia (maksymalna wypłata) nas interesuje. Im dłuższy okres – tym dłużej mamy zapewnioną ochronę i tym dłużej pracują nasze oszczędności. Do wyboru mamy także kilka sposobów opłacania składki. Możemy to robić regularnie (np. miesięcznie), bądź jednorazowo – wówczas całą należną składkę płacimy tylko raz.

  • Ubezpieczenie na życie i dożycie jest produktem dość powszechnym, dlatego znajdziemy je w każdym towarzystwie
  • Każda klasyczna polisa na życie z definicji powinna być zakupywana jako produkt długoterminowy
  • Mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o formę płacenia składek

 

Jeżeli zdecydowaliśmy się na tzw. składkę regularną, czyli opłacanie składki co miesiąc lub co kwartał, pamiętajmy o terminowym przesyłaniu pieniędzy do ubezpieczyciela. Każdy, kto zdecydował się na polisę na życie, powinien pamiętać, że jest to z definicji produkt długoterminowy. Aby nasze oszczędności odpowiednio pracowały, umowa powinna trwać kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Nie zrywajmy umowy po 2-3 latach, bo to się po prostu nie opłaca. Oczywiście długość trwania umowy nie ma wpływu na odszkodowanie dla rodziny w przypadku naszej śmierci. Rodzina dostanie odszkodowanie niezależnie od tego, w którym momencie umowy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek.

Jak oszczędzać na  emeryturę?

emerytura

Pieniądze na emeryturę odkłada każdy z nas i to już od momentu rozpoczęcia kariery zawodowej. Co miesiąc część naszych zarobków płacimy w firmie składek na naszą przyszłą emeryturę. Ubezpieczenie emerytalne (tzw. drugi filar) jest w Polsce obowiązkowe. Każda osoba, rozpoczynająca karierę zawodową, musi należeć do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Co oznacza pojęcie
III filar?

iifilarTo, co nazywamy trzecim filarem, jest w istocie dobrowolnym i dodatkowym oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. Form dodatkowego oszczędzania jest wiele, a wybór odpowiedniego modelu zależy wyłącznie od nas samych. Jedną z metod systematycznego oszczędzania jest polisa na życie. Prócz dodatkowych środków na emeryturę, gwarantuje także ochronę w wypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. 

Jak zadbać o przyszłość dziecka?

dzieckoZadaniem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie Twojemu dziecku spokojnego startu w dorosłe życie. Umowę takiego ubezpieczenia zawieramy, gdy dziecko jest jeszcze małe. Wypłata następuje, w momencie określonym w umowie – najczęściej po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Pamiętajmy o jednym – pieniądze, które odkładamy na polisie, przez cały czas pracują. 

 

W przypadku śmierci bądź trwałego inwalidztwa ubezpieczonego, rodzina powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Towarzystwo wypłaci wówczas niezwłocznie należne odszkodowanie. W przypadku śmierci – pełną sumę ubezpieczenia. W przypadku inwalidztwa – kwotę zależną od stopnia inwalidztwa. Jeśli ubezpieczenie związane jest z kredytem, pieniądze mogą być też automatycznie przekazywane na spłatę rat.

W przypadku, gdy nasza umowa okazała się umową na dożycie, tj. skończył się okres ubezpieczenia, mamy prawo do wypłaty naszych środków z polisy. Otrzymamy wówczas nasze składki plus odsetki, dzięki temu, że środki były przez cały czas inwestowane.

 

 

Zgłaszamy się
do ubezpieczyciela

Jeżeli nastąpił nieszczęśliwy wypadek, do ubezpieczyciela może zgłosić się osoba wskazana w polisie jako uposażony. Jeżeli skończył się okres umowy, zgłaszamy się sami.

Wypłata środków na nasze konto

Ubezpieczyciel po otrzymaniu zawiadomienia oraz wszelkich dokumentów, wypłaca pieniądze na wskazane przez nas konto.

 

Nasz kapitał

Jeżeli wypłata wiązała się z "dożyciem", pieniądze mogą nam doskonale posłużyć nam jako dodatkowa emerytura.