Ubezpieczenia posagowe

Zadaniem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie Twojemu dziecku spokojnego startu w dorosłe życie. Umowę takiego ubezpieczenia zawieramy, gdy dziecko jest jeszcze małe. Wypłata następuje, w momencie określonym w umowie – najczęściej po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Pamiętajmy o jednym – pieniądze, które odkładamy na polisie, przez cały czas pracują. Im wcześniej pomyślimy więc o polisie dla dziecka, tym więcej pieniędzy dostanie ono w momencie zakończenia umowy.

 

 

  • Ubezpieczenie posagowe to produkt, z którego korzystamy, gdy chcemy zapewnić dziecku bezpieczny start w przyszłość
  • To my decydujemy, jak długo chcemy oszczędzać i kiedy przekazać pieniądze dziecku
  • Środki z polisy mogą być przeznaczone na sfinansowanie nauki bądź zakup pierwszego mieszkania

 

 

 

 

Gdy wybierzemy już moment, w którym chcemy podpisać umowę, musimy zdecydować, kiedy dziecko otrzyma pieniądze. Składkę możemy płacić na wiele różnych sposobów – jednorazowo bądź regularnie, np. co miesiąc albo co kwartał. Sprawdźmy, co oprócz pieniędzy dla dziecka zapewnia nam ubezpieczenie posagowe. Wiele towarzystw oferuje np. renty dla dziecka w wypadku śmierci rodzica, a także renty dla dziecka, jeżeli to ono dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  • Ubezpieczenie posagowe zapewnia także odszkodowanie dzieciomw przypadku śmierci rodzica/rodziców
  • Mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o formę płacenia składek

Pamiętajmy o terminowym opłacaniu składek. Jeżeli zdecydujemy się na opcję ze składką jednorazową, a po jakimś czasie zdecydujemy, że chcemy zainwestować więcej w przyszłość dziecka, towarzystwo  ubezpieczeniowe nie będzie stwarzać trudności. Istnieje możliwość dopłacania do polisy w późniejszym terminie, mimo że zdecydowaliśmy się na produkt ze składką jednorazową.

 

  • Istnieje możliwość dopłacania do polisy, jeżeli chcemy zainwestować więcej niż początkowo planowaliśmy
  • Pamiętajmy o terminowym opłacaniu składek

Po osiągnięciu przez dziecko wieku przewidzianego w umowie (np. 18 lub 25 lat), przysługuje mu określone w umowie świadczenie. Kwota ta może zostać wypłacona jednorazowo lub pieniądze będą wypłacane w transzach, np. w formie miesięcznej renty. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by twoje dziecko kontynuowało współpracę z ubezpieczycielem. Zgromadzony kapitał może posłużyć do założenia polisy inwestycyjnej bądź ochronnej.

Wypłacamy pieniądze

Gdy dziecko osiągnie wiek przewidziany w umowie, ma prawo podjąć pieniądze zgromadzone na polisie.

Forma wypłaty

Wypłata może być jednorazowa, ale możemy także zdecydować się na formę comiesięcznej renty.

Zgromadzony kapitał

Po wypłaceniu środków z polisy, mamy pełną dowolność w gospodarowaniu nimi. Jeżeli nie potrzebujemy pieniędzy natychmiast, warto je znowu zainwestować. Np. w polisę oszczędnościową.