Ubezpieczenia sportowo- rekreacyjne

Ubezpieczenia sportowe bądź sportowo-rekreacyjne zapewniają ochronę wszystkim tym, którzy są szczególnie narażeni na kontuzje związane z uprawianiem sportu. zawodowo lub uprawianiem sportów ekstremalnych. Ubezpieczenie dla sportowca może być sprzedawane indywidualnie lub w formie ubezpieczenia grupowego (drużyny, związki sportowe).

 

 

  • Jeśli uprawiamy sporty ekstremalne lub sport zawodowy, powinniśmy wykupić ubezpieczenie dodatkowe
  • Amatorskie uprawianie sportu często jest ubezpieczone w ramach standardowej polisy turystycznej
  • Umowę ubezpieczenia dla zawodowców mogą zawrzeć także związki sportowe lub firmy organizujące rozgrywki

 

 

Ubezpieczenie dla sportowców oferuje większość ubezpieczycieli. Zanim podejmiemy decyzję, jaki produkt wybrać, prześledźmy dokładnie umowę ubezpieczenia. Produkt, który wybierzemy, powinien być bowiem ściśle dopasowany do tego, jaki rodzaj sportu uprawiamy wyczynowo, bądź też, jaki rodzaj sportów ekstremalnych mamy zamiar uprawiać np. podczas wakacji. Prześledźmy więc uważnie, jaki jest zakres odpowiedzialności towarzystw przy poszczególnych produktach. Zwróćmy też uwagę na sumę ubezpieczenia.

  • Sprawdźmy, czy nasza polisa rzeczywiście chroni nas przed kontuzjami, jakich możemy doznać, uprawiając nasz ulubiony sport
  • W umowie zapisana jest suma ubezpieczenia. Zwróćmy uwagę, na jakie odszkodowanie możemy liczyć w razie kontuzji

O wyborze okresu ubezpieczenia decyduje klient. Jeśli np. wybieramy się na dwutygodniowe wakacje, na których mamy zamiar uprawiać sporty ekstremalne, umowę zawieramy tylko na te dwa tygodnie. Składkę w takim wypadku płaci się najczęściej jednorazowo. Jeśli niebezpieczne sporty uprawiamy na co dzień – umowę zawrzemy na dłuższy okres. Jeśli w trakcie umowy ubezpieczenia zajdą jakiekolwiek okoliczności, mogące wpływać na prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody, powinniśmy o tym powiadomić ubezpieczyciela.

 

  • Pełna dowolność, jeśli chodzi o czas trwania polisy. Możemy zawrzeć ją równie dobrze na rok jak i na tydzień
  • Związki sportowe bez kłopotu mogą zawrzeć umowę np. na czas trwania rozgrywek ligowych

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Przeczytajmy dokładnie umowę ubezpieczenia – wówczas dowiemy się, ile czasu daje nam ubezpieczyciel na zgłoszenie szkody. W OWU zapisane jest także, za co ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. W przypadku naszej kontuzji, odpowiedzialność nie musi kończyć się tylko na wypłacie jednorazowego odszkodowania. W zaawansowanych produktach dla sportowców, ubezpieczyciel może obejmować również zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, wypłaty renty wskutek inwalidztwa czy odszkodowania za zniszczony sprzęt sportowy.

 

  • W przypadku szkody powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o niej ubezpieczyciela
  • Zakład ubezpieczeń skalkuluje wartość szkody i na tej podstawie wypłaci nam odszkodowanie