Ubezpieczenia w Polsce

W 2014 r. krajowe zakłady ubezpieczeń zebrały w ciągu roku około 55 mld zł składki. Należy dodać, że w Polsce ponad 500 ubezpieczycieli prowadzi działalność na podstawie tzw. notyfikacji, zgodnie z zasadą jednolitego paszportu europejskiego. Statystyki, dotyczące biznesu firm notyfikowanych nie są jednak prowadzone przez żadną instytucję.