Ubezpieczenia w Polsce

W Polsce działa około 80 spółek ubezpieczeniowych i kilkanaście oddziałów firm zagranicznych. Ponad 500 zakładów ubezpieczeń prowadzi działalność na podstawie tzw.  notyfikacji, zgodnie z zasadą jednolitego paszportu europejskiego. Statystyki, dotyczące osiągnięć towarzystw notyfikowanych nie są jednak prowadzone przez żadną polską instytucję. Firmy notyfikowane zobowiązane są oczywiście do tworzenia raportów na temat swojej działalności, ale raporty te składają do macierzystych organów nadzoru.