Ubezpieczenia zdrowotne

Ochrona zdrowia w Polsce oparta jest przede wszystkim na systemie państwowym. Kondycja państwowej służby zdrowia pogarsza się z każdym rokiem. Jeżeli zależy nam na leczeniu się w przyzwoitym standardzie, jeżeli nie mamy ochoty czekać dwa lata na zabieg czy operację, dobrym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie zdrowotne. Firmy ubezpieczeniowe gwarantują dostęp do prostych zabiegów ambulatoryjnych, jak również do skomplikowanego leczenia szpitalnego. Oferują także usługi assistance, pomagając w znalezieniu najbliższej placówki medycznej lub apteki.

  • Ubezpieczenie zdrowotne daje nam dostęp do lekarzy specjalistów oraz do określonych w umowie zabiegów medycznych bez konieczności czekania w kolejkach. Czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza jest dokładnie zapisany w umowie ubezpieczenia
  • Umowa ubezpieczenia zawiera także listę lekarzy specjalistów a także listę wszystkich typów zabiegów do skorzystania z których uprawnia nas posiadana polisa

Ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce oferowane przez kilku ubezpieczycieli. Funkcjonują zarówno w formie ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia majątkowego. Ubezpieczenia zdrowotne są produktami dość skomplikowanymi. Dlatego zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy, zapoznajmy się z warunkami ubezpieczenia. Zdecydujmy się także, czy potrzebujemy polisy gwarantującej nam tylko usługi ambulatoryjne, czy też chcemy ubezpieczenia zawierającego pełną obsługę szpitalną. Zwróćmy też uwagę, z jaką liczbą partnerów medycznych współpracuje dany ubezpieczyciel. Im większa liczba współpracujących z ubezpieczycielem placówek, tym lepiej dla klienta. Mamy wówczas większy wybór, jeśli chodzi o skorzystanie z usługi lekarskiej w dogodnym dla nas miejscu i czasie.

  • Przeczytajmy dokładnie umowę ubezpieczenia. Poznajmy listę zabiegów, do skorzystania z których uprawnia nas ubezpieczenie
  • Ubezpieczenie zdrowotne nie jest na razie w Polsce produktem masowym, dlatego usługi takie oferuje tylko kilku ubezpieczycieli

Po upływie karencji (najczęściej kilka miesięcy) możemy bez przeszkód korzystać z wszystkich dostępnych u danego ubezpieczyciela usług medycznych.  Musimy pamiętać, że w ubezpieczeniach zdrowotnych (w przeciwieństwie do większości umów ubezpieczenia) składkę często płaci się miesięcznie a nie rocznie.

 

 

  • Pamiętajmy, że przy ubezpieczeniach medycznych składkę płacimy najczęściej miesięcznie a nie rocznie
  • W trakcie umowy (poza okresem karencji) możemy bez przeszkód korzystać z pomocy lekarskiej w zakresie wyszczególnionym w umowie

Pamiętajmy, że rolą ubezpieczyciela jest zapewnienie nam dostępu do świadczenia w terminie przewidzianym w umowie. Jeżeli umowa stanowi, że na zabieg będziemy musieli czekać maksymalnie kilka dni, to oznacza, że nie grozi nam dłuższe oczekiwanie. Oczywiście zakład ubezpieczeń zawsze będzie się starał zapewnić nam dostęp do świadczenia w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli potrzebujemy pomocy lekarskiej, wystarczy zadzwonić na infolinię ubezpieczyciela i dowiedzieć się, w której placówce medycznej będziemy mogli skorzystać z pomocy. Czasami wystarczy tylko telefon do samej placówki medycznej  - koszty świadczenia i tak pokryje ubezpieczyciel.

Telefon do ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel wskaże nam natychmiast miejsce, gdzie najszybciej znajdziemy lekarza, którego potrzebujemy.

Telefon do firmy medycznej

Często wystarczy umówienie się na wizytę bezpośrednio w placówce medycznej. Po podaniu numeru polisy i nazwy ubezpieczyciela zostaniemy zapisani na wizytę.

Rozliczenie wizyty

Najczęściej rozliczenia dokonywane są w formie bezgotówkowej - tzn. placówka medyczna sama rozlicza się z ubezpieczycielem. Mamy też prawo skorzystać z lekarza, który nie współpracuje z danym ubezpieczycielem. Wówczas podstawą do rozliczenia jest rachunek lub faktura.