Utrata zysków

Ubezpieczenia te chronią nas nie tyle przed skutkami zniszczeń czy uszkodzeniami majątku, a przed tym, co wskutek tych uszkodzeń możemy stracić. Wiadomo, że każda firma uzyskuje przychody dzięki niezawodnej pracy wielu maszyn i urządzeń. Problem pojawia się wtedy, gdy maszyny te odmawiają posłuszeństwa. Firma nie przynosi wówczas dochodów, a ponosi koszty (pracownicy, czynsze itp.). Dlatego warto pomyśleć o polisie, która chroni nas przed utratą zysków i zapewni nam zwrot kosztów.

 

  • Ubezpieczamy majątek nie przed kradzieżą, ale przed stratami, które możemy ponieść wskutek zniszczeń majątku
  • Ubezpieczenie chroni przed skutkami przerw w działalności

jaksieubezpieczacUbezpieczenie przerw w produkcji (business interruption) wiąże się najczęściej ze zniszczeniem bądź awarią maszyn wskutek m.in. pożaru czy zalania. Wybierając polisę, warto dokładnie znać bilans własnej firmy i na tej podstawie decydować się na konkretną sumę ubezpieczenia. Polisa zabezpieczy nas w pełni tylko wtedy, gdy ewentualne odszkodowanie pokryje wszystkie straty, jakie ponieśliśmy wskutek przerw w działalności.

Umowę najczęściej zawieramy na rok, mamy możliwość płacenia składki w ratach. Po zawarciu ubezpieczenia musimy prowadzić rzetelną księgowość w firmie. Im większy porządek będziemy mieli w bilansie – tym łatwiej i szybciej uzyskamy należne odszkodowanie. Powinniśmy też każdorazowo zawiadamiać zakład ubezpieczeń o tym, czy w naszej firmie nie nastąpiły żadne zmiany, mające istotny wpływ na ewentualne przyszłe szkody.

 

Kto ma obowiązek posiadania polisy OC?

oczawodowe

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC.
Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. W Polsce polisę OC muszą posiadać m.in. zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi.

Jak ubezpieczyć gospodarstwo rolne?

rolne

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to wyjątkowo pracochłonna działalność. Dlatego właśnie rolnicy powinni pomyśleć, jak zabezpieczyć gospodarstwo przed różnego rodzaju nieszczęściami. Szkoda oznacza bowiem dla rolnika nie tylko utratę całości bądź części plonów. To również strata całorocznej pracy w gospodarstwie. Rolnicy to ten szczególny zawód, który zobowiązany jest prawnie do zawierania niektórych umów ubezpieczenia.

 

Jak ubezpieczyć mienie firmy?

mienieJeżeli jesteśmy właścicielami firmy, to niezależnie od tego, czy jest mała czy duża, warto pomyśleć o jej bezpieczeństwie. W Polsce firmy korzystają przede wszystkim z polis komunikacyjnych, by ubezpieczyć własne floty pojazdów. Ale ochrona mienia firmy nie kończy się na samochodach. To także ochrona przed pożarami, zalaniem i wszelkiego innego typu szkodami, spowodowanymi przez żywioły. 

 

W przypadku szkody zawiadamiamy jak najszybciej firmę ubezpieczeniową. Towarzystwo niemal na pewno zażąda od nas najnowszych sprawozdań finansowych i poprosi o ewentualne dalsze wyjaśnienia. Odszkodowanie zostanie naliczone w zależności od tego, za jaką część naszych zysków „odpowiadały” zniszczone urządzenia oraz jak długi był czas awarii. Odszkodowanie musi trafić na nasze konto w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia.

 

Zawiadom ubezpieczyciela

W przypadku szkody jak najszybciej zawiadamiamy ubezpieczyciela. Dostarczamy wszsytkie niezbędne dokumenty.

Ubezpieczyciel policzy straty

Specjaliści z zakładu ubezpieczeń wyliczą, jaką kwotę firma straciła wskutek awarii maszyn lub urządzeń.

Odszkodowanie wpływa na konto

Po wszystkich wyliczeniach, ubezpieczyciel przeleje należne odszkodowanie na konto firmy.