WiadomościWszelkie zmiany w UFR powinny zaczekać do przeglądu Solvency II

28 kwi 2016

Zdaniem federacji skupiającej europejskich ubezpieczycieli i reasekuratorów Insurance Europe doszło do nieporozumienia wokół sposobu, w jaki aktualnie obliczane są zobowiązania w ramach Solvency II, w tym stopy dyskontowe.

więcej

Ubezpieczyciele potwierdzają gotowość do Solvency II pomimo tego, że liczba dodatkowych przepisów wzrosła prawie trzykrotnie

28 sty 2016

Ponad dwie trzecie respondentów (68%), którzy wzięli udział w sondażu zorganizowanym przez Insurance Europe wskazało, że na ich rynku do dyrektywy Solvency II dodano nowe przepisy, gdyż organy nadzoru narzucają dodatkowe wymogi w ostatniej chwili.

więcej

Solvency II w UK: 19 "tak" dla 19 ubezpieczycieli

17 gru 2015 r.

Prudential Regulatory Authority, brytyjski nadzorca, opublikował listę 19 ubezpieczycieli życiowych i majątkowych, których modele wewnętrzne mogą być stosowane od 1 stycznia w ramach Solvency II.

więcej

Stanowisko w procesie konsultacji EIOPA w sprawie rewizji infrastruktury w ramach Solvency II

Insurance Europe zajęła stanowisko w ramach procedury konsultacji zorganizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w sprawie rekomendacji udzielonej Komisji Europejskiej w kwestii standardów wyznaczania i rekalibracji kategorii ryzyk infrastrukturalnych opisanych w dyrektywie Solvency II.

więcej

Ubezpieczyciele pracują nad wdrożeniem Dyrektywy Solvency II

14 wrz 2015

Europejscy ubezpieczyciele poczynili znaczne postępy w przygotowaniach do wdrożenia Solvency II przed końcem 2015 roku.

więcej

Komentarze do wymogów sprawozdawczości dotyczących stabilności finansowej

15 maj 2015

15 maja Insurance Europe przedłożyła Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) propozycje w kwestii wymogów dotyczących stabilności finansowej.

więcej

List do KE i EIOPA popierający rewizję Solvency II pod kątem kalibracji infrastruktury

27 marca 2015

24 marca Insurance Europe wystąpiła do Komisji Europejskiej (KE) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w sprawie standardów wyznaczania i kalibracji inwestycji infrastrukturalnych, opisanych w dyrektywie Solvency II.

więcej

EIOPA publikuje pierwsze wytyczne Solvency II

20 lut 2015

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) udostępniło pierwszy zestaw wytycznych do Solvency II w tłumaczeniu na oficjalne języki Unii Europejskiej.

więcej

A.M. Best wobec stress testów EIOPA

9 sty 2015

Według A.M. Best jest za wcześnie, aby wyciągać negatywne wnioski z wyników stress testów ogłoszonych ostatnio przez European Insurance and Occupational Pensions Authority. Agencja nie zamierza w związku ze stress testami przeprowadzać rewizji ratingów.

więcej

EIOPA publikuje drugą partię wytycznych

11 gru 2014

4 grudnia przedstawiciele branży (Insurance Europe, CFO Forum i CRO Forum oraz AMICE) spotkali się z przedstawicielami EIOPA w celu omówienia drugiej partii wytycznych do Solvency II, które zostały opublikowane 2 grudnia na potrzeby konsultacji społecznych.

więcej

EIOPA opublikowała wyniki testów warunków skrajnych w sektorze ubezpieczeń za rok 2014

4 gru 2014

30 listopada ogłoszono wyniki przeprowadzonych przez EIOPA testów warunków skrajnych, które dotyczyły odporności sektora ubezpieczeń.

więcej

Projekt aktu delegowanego Solvency II

10 paź 2014

10 października Komisja Europejska przyjęła projekt aktu delegowanego implementującego zasady Solvency II. Parlament Europejski i Rada mają 6 miesięcy na zaakceptowanie dokumentu. Komisja podtrzymuje termin wejścia w życie systemu Solvency II - 1 stycznia 2016 r.

więcej

Przesłanie do KE wspólnego pisma w sprawie inwestycji długoterminowych

23 wrz 2014

23 września Insurance Europe wraz z Forum CRO i CFO przesłała do KE wspólne pismo dotyczące obaw związanych ze zdolnością ubezpieczycieli do długoterminowego inwestowania w kontekście aktualnych narzutów kapitałowych w Solvency II.

więcej

Uwagi na temat drugich konsultacji IAIS dotyczących BCR

8 sie 2014

W dniu 8 sierpnia Insurance Europe udzieliła odpowiedzi w ramach drugich konsultacji IAIS dotyczących podstawowego wymogu kapitałowego (BCR) dla ubezpieczycieli  o znaczeniu systemowym globalnie (G-SII).

więcej

Insurance Europe odnosi się do zestawu ITS zaprezentowanego przez EIOPA

30 cze 2014

30 czerwca Insurance Europe przekazała odpowiedź w ramach zorganizowanych przez EIOPA konsultacji publicznych w sprawie pierwszego zestawu wykonawczych standardów technicznych (ITS) do Solvency II.

więcej
poprzednia [1] [2] następna