Wydania specjalne


Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Ubezpieczenie jest jedną z najczęściej używanych metod finansowania skutków ryzyk zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Mechanizm ubezpieczenia zapewnia świadczenie znacząco przewyższające składkę i bardzo skutecznie stabilizuje sytuację finansową ubezpieczonego. Niniejsza publikacja jest poprawioną i zaktualizowaną wersją wydania specjalnego „Wiadomości Ubezpieczeniowych” 1/2010.

Dr Marcin Kawiński jest adiunktem w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych. Współpracuje z The Centre for European Policy Studies, Institute of Applied Social Studies oraz CHASM na Uniwersytecie w Birmingham. Przez wiele lat pracował w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, zasiadał również w Steering Committee sieci instytucji polubownego rozstrzygania sporów przy Komisji Europejskiej FIN-NET. Był członkiem forum ekspertów usług finansowych przy Komisji Europejskiej FIN-USE. Obecnie zasiada w Financial Services User Group przy Komisji Europejskiej, jest również członkiem Insurance and Reinsurance Stakeholder Group oraz Occupational Pension Stakeholder Group przy Europejskim Nadzorze Ubezpieczeniowym i Emerytalnym (EIOPA). Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych

Przedstawiamy wydanie specjalne "Wiadomości Ubezpieczeniowych" pod tytułem "Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych".

Spis treści:

Wstęp – Andrzej Koch, Tomasz Kwieciński, Jakub Pokrzywniak
Zadośćuczynienie pieniężne za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia w prawie polskim – Monika Wałachowska
Uwagi o ustalaniu wysokości zadośćuczynienia; Celowość dyskursu o „taryfikacji” zadośćuczynienia z tytułu wyrządzenia szkody na osobie – Zbigniew Strus
Przesłanki zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę związaną z uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu w praktyce sądowej – Mikołaj Wild
Ustalanie zadośćuczynienia za szkodę na osobie w wybranych zagranicznych systemach prawa – Ernst Karner
Zadośćuczynienie za urazy ciała doznane przez ofiary wypadków komunikacyjnych w prawie francuskim – Franck le Calvez

Załącznik do opracowania na temat zadośćuczynienia za obrażenia cielesne odniesione przez ofiary wypadków komunikacyjnych:

Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną na skutek wypadku drogowego w prawie hiszpańskim – Luis Giménez Guitard
Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niemajątkowe wynikające z wypadków komunikacyjnych w prawie niemieckim – Michał Deja
Omówienie zadośćuczynienia za krzywdę przyznawanego poszkodowanym w wypadkach drogowych w Holandii – Osgar van Tricht, Sanne van’t Hof

Zadośćuczynienie po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Zapraszamy do lektury drugiego tegorocznego wydania specjalnego "Wiadomości Ubezpieczeniowych". Powodem powstania tego wydawnictwa była zeszłoroczna konferencja PIU, pt. "Zadośćuczynienie po nowelizacji art. 446 Kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich".

Wiadomości ubezpieczeniowe

Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Zapraszamy do lektury pierwszego tegorocznego numeru specjalnego "Wiadomości Ubezpieczeniowych". Wydawnictwo pod tytułem "Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski" autorstwa dr. Marcina Kawińskiego.

Spis treści:

Wstęp 

1. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy
2. Sektor ubezpieczeń w Polsce
3. Oferta sektora ubezpieczeń dla konsumentów
4. Oferta sektora ubezpieczeń dla firm
5. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa

Podsumowanie

Oszczędzaj na Emeryturę

Zapraszamy do lektury specjalnego numeru kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe". Wydanie specjalne nosi tytuł "Oszczędzaj na Emeryturę".

Spis treści:

  1. Debata - "Oszczędzanie na emeryturę" zorganizowana z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń na XIV Polskim Forum Finansowym "Twoje Pieniądze 2008"
  2. Problem dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w świetle "Diagnozy Społecznej" - prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
  3. Badania oczekiwań społecznych odnośnie systemu emerytalnego - Pentor International Research - na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń
  4. Uzasadnienie i wstępne symulacje dotyczące zwolnienia podatkowego wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE) - prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
  5. Opinia prawna dotycząca propozycji projektu nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie artykułu 26 - szacunku skutków budżetowych - prof. dr hab. Witold Modzelewski